Het bruist van de berichten over ontwikkelingen, nieuwe concepten, producten en dienstverlening. Het ene bericht is nog amper bij u beland, u denkt beslist na over wat de impact of het voordeel voor uw organisatie kan zijn, of het volgende item dient zich weer aan.  Kritisch blijven denken in deze tijd van veranderingen is geen gemakkelijke opgave. En hoe hangen kritisch denken en drijfveren samen?

Als u naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren (2009-2013) kijkt (en u vergelijkt dat met eerdere ontwikkelingen (1992-2001)), dan kan u alleen maar concluderen dat vernieuwingen nog sneller dan het licht gaan. Ook makkelijk, open en zeer precies. Echter ook specialistisch. Want zegt u het nu eens eerlijk: wie zit nog allemaal ON TOP bij onderstaande punten?

 • e-learning
 • sustainability (duurzaamheid) / MVO (Maatschappelijk verantwoord Ondernemen)
 • social media die maar blijft veranderen (het gehele personeel wordt een marketingkanaal)
 • loondienst versus ondernemerschap
 • HNW (Het Nieuwe Werken)
 • internationalisering
 • online en offline strategie (e-commerce – digitalisering – internet – smartphone/tablet)
 • communicatie en Big Data (met people en things) realtime
 • Iot (Internet of things)
 • robotisering / domotica
 • making on demand (3D-printing)
 • same day / same houre delivery
 • mobile content is king (Myorder/QR/digitaal betalen/sparen)
 • van massa product naar 1 op 1 product
 • van proces naar persoonlijk

En bedenk dat er steeds vaker 4! generaties personeel binnen de organisatiemuren rondloopt. Dat zijn wel 4 verschillende denk- en beleefwerelden die samen moeten communiceren, -werken en elkaar kunnen vertrouwen. Waarin de een het afhandelt met een telefoontje of tête-a-tête gesprek, stuurt de ander een WhatsApp.

Riep mijn vroegere SVP (Senior Vice-President)  bij Cardinal Health Inc. nog:

“If you are in controll, you go to slow!”

kunt u zichzelf afvragen of er nog wel “control” kan of moet zijn. Want daar staat u dan als middelgroot specialistisch bedrijf met 5-7 afdelingen en 150 FTE. U ziet en voelt de veranderingen, en ook de veranderende (en meer specifieke) vragen van uw klanten. En hoe gaat u daarop nu reageren en (bij)sturen?
Exact mijn punt!

Kijk naar Imtech. Veel activiteiten bij elkaar gesprokkeld, maar nooit zijn alle onderdelen als geheel (admin & control) goed geïntegreerd middels een goed bedrijfsmanagementsysteem. Met alleen omzet vergroten kom je er bij lange naar niet. Dat is zuur maar het is niet anders.

Kritisch blijven denken in deze tijd van veranderingen

 

kritisch nadenkenIk realiseerde mij weer een uitspraak van Daniel Kahneman: “Critical thinking has to include assessing one’s own thinking.” Hoe waar dit is. (Lees absoluut ook het interessante betoog en! hoor zijn boeiende lezing:  The trap of thinking that we know.)

Kritisch denken bij ondernemen!

Is dit niet iets wat wij allemaal (veel meer) moeten doen? Kritisch denken? En niet alleen bij het ondernemen.
Waarom gebeuren dingen (zo)? Wat doe ik,  waarom en wat is de relevantie hiervan?
Dan krijg je absoluut een ander level van communiceren en nadenken met elkaar. Vanuit belangen, positief en toekomstgericht.

Kritisch denken en continuïteit

De kwaliteit van (samen)werken en besluitvorming wordt dan ook hoger en meer afgewogen. Juist zo belangrijk voor een effectieve managementvergadering en het contact met uw klant.En dus voor de continuïteit en kwaliteit van uw totale onderneming. Kritisch denken is meer en meer een must have dan nice to have.

Hoe hangen kritisch denken en drijfveren samen

Daarnaast is het van belang goed te weten en te voelen vanuit welke bril u denkt en handelt. En u zich realiseert dat uw woordenEnergyDrives lenskleur, beelden en handelen anders geïnterpreteerd worden door uw collega's. Om de doodeenvoudige reden dat niemand exact met uw bril naar een situatie of vraagstuk kijkt.

Hoe kan dat nu?

Drijfveren in beeld

Energydrives drijfverenspiraal

Waarom werken met Drijfveren (het Spiral Dynamics Waardemodel)?
Organisaties veranderen als hun mensen veranderen, ander gedrag laten zien. Gedrag wordt ingegeven door de dieper liggende waarden. Deze sturen het denken en doen. Toch voeren veel organisaties veranderingen door zonder deze onderliggende waarden te kennen of the begrijpen. De verandering is een wassen neus.

Succesvol veranderen vraagt dus om een diepgaand begrip van wat mensen drijft, zodat de reactie op verandering beter voorspeld en bijgestuurd kan worden. Met de drijfveren in beeld - op 3 aggregatie niveaus (individu, afdeling, organisatie) - biedt dat inzicht en is daarmee een solide vertrekpunt voor een verandertraject, op individu, afdeling- en organisatieniveau. Werken met drijfveren betekent ook inzicht delen, eenzelfde taal spreken, collectief begrip van de huidige en de gewenste situatie.

Kortom: 
Ken je elkaars drijfveren, dan ontstaat er bewustwording, begrip en inzicht . Vanuit bewustwording, begrip en inzicht kunnen veranderingen effectiever en duurzamer worden doorgevoerd. Feitelijk creëer je met elkaar een gezamenlijke taal. Met als resultaat dat iedereen in een betere sfeer en setting samen blijft communiceren.  Energy Drives brengt in kaart wat de drijfveren van personen, teams en organisaties zijn. Drijfveren verklaren voor een groot deel het voorkeursgedrag dat mensen vertonen.

Waarom Energy Drives®

Er zijn veel testen die meten op gedrag en/of capaciteiten. Energy Drives gaat dieper en verder:

 • Meet op niveau van drijfveren, verklarend voor gedrag
 • Door kleuren zeer overzichtelijk EN inzichtelijk op elk niveau:  medewerker / team-afdeling / organisatie
 • Meet bedrijfsbeeld- teambeeld – medewerkerbeeld
 • Nuancering op aspecten binnen iedere kleur EN met voorkeur onderbouwing
 • Kent een spiraalopbouw
 • Altijd met persoonlijke toelichting en individuele rapportage

 
 
 

Verwante artikelen: