Wat is mijn rol als leidinggevende? En wat kan ik van de medewerker verwachten?

powerful impulseDe WVP? De WVP staat voor: De Wet Verbetering Poortwachter en is in 2002 het leven geroepen om te voorkomen dat teveel langdurig zieke medewerkers in de WAO zouden belanden. De WVP is er op gericht langdurig ziekteverzuim te voorkomen. En wil voorkomen dat de werknemer of de werkgever achterover gaan zitten en er niets gebeurd.shutterstock_75320887

NEE, zo zegt de wet, zowel de werkgever als ook de werknemer zijn beiden verantwoordelijk het herstel bij ziekte! Een mooi uitgangspunt maar hoe werkt dit in de praktijk? Door de wet worden werkgevers verplicht om bij langdurige ziekte een aantal stappen te nemen om de regie te voeren.

Zo moet er na 6 weken een probleemanalyse opgesteld worden door de bedrijfsarts en aan de hand daarvan een plan van aanpak opgesteld worden door de werkgever en werknemer. In dit plan staat hoe gewerkt gaat worden aan het herstel, waar rekening mee dient te worden gehouden,   (bijvoorbeeld de beperkingen die een bedrijfsarts aangeeft) of welke externe partijen ingezet gaan worden om tot een goed herstel te komen.shutterstock_58814683

Goed herstel.

De werkgever leest: zo snel mogelijk. De werknemer leest vaak: ik moet goed herstellen. Daarom heb ik het graag over zo snel en zo goed mogelijk te herstellen.  In het hersteltraject zitten een aantal eikpunten of iedereen nog zijn ding doet en of er eventueel een aanpassing moet komen in het plan van aanpak. Steeds met het doel om tot een goed herstel te komen.

Als werkgever zul je zeker eens in de zes weken contact moeten hebben met de werknemer. Wanneer er veranderingen zijn zul je die moeten opnemen in het plan van aanpak. Ook is het van belang om zo nu en dan de medewerker op te laten roepen bij de bedrijfsarts, wanneer er veranderingen zijn of het proces stagneert.  Wanneer herstel niet op korte termijn mogelijk is, zul je spoor 2 in moeten gaan zetten. Spoor 2 wil zeggen dat je als werkgever passend werk zoekt bij een ander bedrijf.

shutterstock_88535665

Wettelijk verplichte actie punten:

  • Probleemanalyse, na 6 weken
  • Plan van Aanpak, na 8 weken
  • Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken
  • 42ste weeks ziekmelding, na 42 weken
  • Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken
  • WIA aanvraag, week 93
  • Acties in het kader 1e (eigen werk) en 2e spoor (passend werk bij een ander bedrijf)

Powerful ImpulseDe commissie "Het Werkend Perspectief" heeft eens een overzicht gemaakt van wie wat moet doen in het Re-integratie proces. Dus wat moet je als leidinggevende wanneer doen en wat moet de werknemer wanneer doen. Een handige tool, zeker als je het gevoel hebt dat alleen jij aan zet bent.

De uitvoering van het terugdringen van het ziekteverzuim kun je in overleg doen met je verzuimdienst / arbodienst. Wanneer de ziekmelding langer dan zes weken duurt, heb je een probleemanalyse nodig van de bedrijfsarts.

Maar wat nou als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts? Of als je medewerker het advies van de bedrijfsarts niet opvolgt?  In het volgende artikel leg ik je uit wat je dan kunt doen.

 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies