Pensioenfonds keert lager partnerpensioen uit dan afgesproken: De Hoge Raad oordeelt ten gunste van werknemers.

hoge raad der nederlandenHet was heel gebruikelijk dat verzekeraars en pensioenfondsen een bepaling opnamen dat er een lager partnerpensioen zou worden uitgekeerd dan wat was afgesproken. Deze kleine lettertjes  hadden betrekking op groot leeftijdsverschil tussen de (overleden) werknemer en de partner.

Als het echte leeftijdsverschil afwijkt van de tabel (ik heb een veel jongere partner) dan moet de pensioenuitvoerder gemiddeld langer uitkeren en dan komen zij tekort. Dit willen zij niet, vandaar dat zij een korting hebben bedacht dat als de werknemer overlijdt en een veel jongere partner achterlaat dan volgens hun standaardtabel, er een lager pensioen wordt uitgekeerd.

Het spreekt voor zich dat dit bijna niet uit te leggen valt, laat staan geaccepteerd wordt. Vandaar dat hierover verschillende rechtszaken zijn gevoerd en uiteindelijk heeft de Hoge Raad nu een oordeel gevormd.

Belangrijk in de afweging door de Hoge Raad (zie hele uitspraak hier:  is de proportionaliteit en de solidariteit ten opzichte van de kosten die het met zich mee zou brengen als er geen korting aan de orde zou zijn.

Qua kosten gaat het normaal verzekeren van een partnerpensioen ten opzichte van de totale premie volgens mij helemaal nergens over. Actuarieel geneuzel! En een beroep doen op solidariteit omdat een werknemer een jongere partner heeft dan wat in de tabel voor de berekening staat is in ieder geval niet echt sociaal.

Ik ben van mening dat pensioenuitvoerders het makkelijker, in plaats van moeilijker moeten maken en hierin past niet een korting voor een partnerpensioen van een overleden werknemer. Als werkgever en werknemers kiezen voor een partnerpensioen dan moet dit ook goed zijn, zonder kleine lettertjeskortingen.

Wat kunt u hiermee?

Meerdere pensioenuitvoerders hanteren nog steeds een korting op de hoogte van een partnerpensioenen als er sprake is van groot leeftijdsverschil. Bekijk dit eens in het pensioenreglement en neem actie richting werkgever en/of pensioenuitvoerder. De Commissie Gelijke Behandeling (Gelijke rechten voor de mens) beoordeelde dit eerder als “ongeoorloofd indirect onderscheid” (discriminatie). Dit wil je als werkgever  of werknemersvertegenwoordiging toch niet?

 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies