Niet zonder meer in de BV blijven zitten.

Een directeur/eigenaar (dga) van een bv kan vaak voordelen halen als zijn of haar onderneming voortaan als IB-onderneming wordt geëxploiteerd. Te denken valt aan een eenmanszaak, en bij meerdere dga`s aan een maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Een overgang van een bv naar een van deze rechtsvormen kan zowel ruisend als geruisloos plaatsvinden. Ik behandel hier alleen de geruisloze belastingvrije overgang.

Voordelen van een IB-onderneming zijn: 

 1. Geen verplicht dga salaris, het zogenaamde gebruikelijk loon;
 2. Veel lagere belastingdruk, ik reken het u graag voor in uw situatie;
 3. Verliescompensatie met inkomen uit dienstbetrekking;
 4. Accountantskosten zijn lager, besparingen van duizenden euro`s zijn mogelijk;
 5. Geen verplichte deponering publicatierapport bij de kamer van koophandel;
 6. Geen overeenkomsten tussen onderneming en ondernemer.

Voordelen bij de geruisloze overgang naar een IB-onderneming zijn:

 1. Voorkomen afrekenen bij de bv over stille reserves;
 2. Voorkomen afrekenen ab-claim;
 3. Voorkomen overdrachtsbelasting bedrijfspand;
 4. Voorkomen afrekening TBS pand;
 5. De wens de bv te liquideren uit kostenoverwegingen.

9222914 - Geruisloze terugkeerEen andere goede reden om naar de IB onderneming te gaan middels geruisloze terugkeer.

Verliezen in de BV die bij gebrek aan voldoende resultaat niet meer verrekend kunnen worden, kunnen in de IB onderneming weer wel verrekend worden. Laat het verlies niet verdampen. Graag leg ik u dat nader uit.

Voor iedere BV.

Geruisloze terugkeer is mogelijk voor iedere BV. Ook als in het verleden direct gestart is met een BV en niet met een IB onderneming.

Het wettelijke kader van deze regeling is in de wet IB, wet VPB en WBR geregeld. Hieronder staan de van toepassing zijnde artikelen:

 1. Art. 14c VPB - geen winstneming ter zake van stille & fiscale reserves en goodwill;
 2. Art. 3.54a IB - terugkeerreserve op de openingsbalans IB onderneming;
 3. Art. 3.69(1)(b) IB - omzetting oude dag reserve in lijfrenteaanspraak;
 4. Art. 3.98 IB - doorschuiven van TBS pand naar ondernemingsvermogen;
 5. Art. 3.150(7) IB - overgang verliesverrekening BV naar IB;
 6. Art. 4.16(5) IB - liquidatie uitkering voor het aanmerkelijk belang;
 7. Art. 4.24a IB - geen negatief vervreemdingsvoordeel, wordt een negatieve terugkeerreserve;
 8. Art. 4.34(5) IB - betreft het vervreemdingsvoordeel van het ab;
 9. Art. 4.42a IB - doorschuiven ab-claim naar terugkeerreserve op IB balans;
 10. Art. 15(1)(f)(2) WBR - vrijstelling overdrachtsbelasting ter zake van het bedrijfspand.

Daarnaast zijn nog van toepassing de standaardvoorwaarden, en het besluit van 27-12-2005, nr. CPP2005/2573M waarin een groot aantal beleidsstandpunten staan.

Interesse.

Denkt u dat het voor u mogelijk interessant kan zijn om uw onderneming voortaan als IB onderneming te drijven, neem dan rechtstreeks contact op met Marc Couteaux. 06-51299647.

 

 
Categorie Financieel Advies