Misschien is dit nog wel het toppunt van recent Sales Leiderschap ‘advies’ - vrij vertaald: Een verkoper is een goede verkoper wanneer deze zonder emotie werkt - in het gegeven voorbeeld werd geadviseerd om emotie op het parkeerterrein van de klant te laten en daarna het succes tegemoet te treden..

Sales Leiderschap, business-success-from-pixabay-com-1734165_1280

(Foto Credit: pixabay.com).

Voor diegenen die mij beter kennen weten dat ik mede vanuit mijn ervaringen in mijn internationale leiderschap en sales carrière erg praktisch ingesteld ben als Leider en Coach. Ook dat ik het erg op prijs stel en meer succes ervaren heb met het ontwikkelen van mensen wanneer zij zichzelf kunnen zijn in plaats van het ‘spelen’ van een rol.

Niet alleen dat, maar een organisatie mag volgens mij geen ethische ‘boven menselijke’ eisen stellen aan Sales Leidershap en hun Teamleden - Ze kunnen beter mensen respecteren, de unieke eigenschapen, hoe ze leren, aanpassen en functioneren, zodat ze optimaal aan de organisatie kunnen bijdragen en een waardevolle menselijke ervaring met elkaar kunnen creëren.

Sales Leiderschap begint niet alleen met het verkrijgen van meer zelfbewustzijn, het ontwikkelen en gebruiken van iemands introspectief vermogen, maar het eindigt ook met ditzelfde zelfbewustzijn.

Zonder zelfbewustzijn heeft een leider geen idee wie zij/hij eigenlijk is, wat zij/hij eigenlijk denkt, waarom zij/hij doet wat zij/hij doet en hoe zij/hij bijdraagt aan relaties met anderen (inclusief klanten)? Niet zelfbewust Sales Leiderschap stelt zichzelf vaak de vraag waarom dingen gebeuren met Teamleden, met Executive Leiderschap en met Klanten - het lijkt allemaal niets te doen te hebben met het Sales Leiderschap?

In feite, zonder zelfbewustzijn heeft Sales Leiderschap geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen om zelfs ook maar de geringste persoonlijke verandering te maken en te werken aan de eigen werkelijkheid. Een werkelijkheid die voor de meeste Leiders gebaseerd is op perceptie via een set van ‘vaste’ overtuigingen, zoals deze al bepaald zijn sinds het 6e - 12e levensjaar. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt verandert educatie niets aan deze overtuigingen. Overtuigingen zijn daarom dan ook niet ‘intellectueel’ maar ‘emotioneel’ (gevoelens).

Wat heeft dit alles nu met succesvol Sales Leiderschap te maken?

Heel veel - alles wat een Sales Leider doet, alles wat zij/hij wil bereiken leidt vroeger of later tot een ‘menselijke interactie’ - niet onbelangrijk om te noemen dat Sales Leiderschap actief onderdeel is van deze interactie. Hierdoor is het cruciaal voor een Sales Leider om heel goed te weten wie zij/hij is, wat zij/hij denkt en waarom zij/hij denkt te weten wat zij/hij doet en waarom, in relatie tot zichzelf en anderen?

Sales Leiderschap resultaten zijn in het algemeen ‘simpel’ te meten, variërend van individuele, tot team en bedrijfsresultaten. Sales Targets dienen behaald, of nog liever overtroffen te worden. Het gaat allemaal om “Geld”.

Nou, zult u zeggen, niet alleen maar toch - uiteindelijk draait het om waarde co-creatie met de klant in het ‘Business to Business’ Sales Leiderschap Account Management, wat zich kan presenteren door verbetering in Omzet, kwaliteitsverbetering of vergroting van de efficiëntie. Waarde die zich uiteindelijk zal moeten presenteren in meetbare resultaten - Met “Geld” als resultaat.

“Geld” - een bijzonder emotioneel onderwerp. Heeft u wel eens geprobeerd om dit onderwerp ‘neutraal’ bespreekbaar te stellen - op het werk, of privé? Is het u gelukt? Ik durf haast wel te stellen dat u hierin hoogstwaarschijnlijk heeft gefaald.

Geld heeft een magische aantrekkingskracht voor conflicten - wel te verstaan interne conflicten, die in het bijzijn van anderen, spontaan en oncontroleerbaar tot een extern conflict kan leiden. De meerderheid van de populatie leeft namelijk op behoorlijk gespannen voet met “Geld”.

Geld ontvangen, geld uitgeven, geld verliezen, geld sparen op een bankrekening, grote aankopen plannen, geld projecties maken, (grote) privé of zakelijke geld schulden hebben, winst en verliesrekeningen opmaken - al deze ‘acties’ roepen een individuele, doch sterk emotionele en meest onbewuste reactie op. Een reactie die bewust vaak geprobeerd wordt om weg te drukken, maar desondanks sterk en oncontroleerbaar gedrag beïnvloedend.

De aan geld gekoppelde overtuiging en de resulterende negatieve emotie kunnen er letterlijk voor zorgen dat iemand uiteindelijk niet meer kan functioneren en hier zelfs ook fysieke klachten door kan ontwikkelen. In het geheugen opgeslagen gevoelens en emoties bepalen dezelfde gedachten keer op keer weer, resulterend in dezelfde ervaringen.

Je “Geld of je Leven”, zouden we voor Executive Sales Leiderschap voor het gemak kunnen ‘vertalen’ in de (negatieve) overtuigingen die de Leider heeft over geld en de resulterende emoties, hebben verreikende consequenties voor Sales Leiderschap succes.

Negatieve overtuigingen over “Geld” zijn prestatie belemmerend - vaak vormen deze prestatie barrières niet alleen veel stress, angst en andere negatieve emoties - Zij vormen vaak de basis voor iemand om zich inadequaat te voelen en resulteren in het niet behalen van gestelde zakelijke of persoonlijke doelen.

Naar mijn bescheiden mening is het dan ook niet teveel gezegd om de vraag “Geld Een Sleutel Tot Succesvol Sales Leiderschap?” te beantwoorden met een volmondig “Ja”.

Foto Credit: pixabay.com

Foto Credit: pixabay.com

Ja, het is belangrijk voor Sales Leiderschap om goede kennis te hebben van de fundamenten van de hedendaagse Professionele Sales - Psychologie, Economie en Bedrijfskunde, en dit strategisch toe te kunnen passen in een continue veranderende en vaak internationale Account Management context.

Echter, in mijn coaching werk met Executive, Sales Leiderschap en (Pré-)Burnout cliënten is er bijna altijd een groot “AHA” moment waarbij een diep gewortelde’ geld-gebaseerde overtuiging vermomd als prestatie barrière zich kenbaar maakt.

Prestatie is contextueel en gevoelens en emoties zijn contextueel - deze laatste oncontroleerbaar binnen een menselijke gedrag context.

Emoties sturen gevoelens aan. Gevoelens vormen na verloop van tijd een attitude en deze wordt onderdeel van iemands persoonlijkheid. Een persoonlijkheid die een persoonlijke werkelijkheid creëert - een dagelijkse waarneming van observaties, gebaseerd op emoties uit het verleden, waarbij de dagelijkse ervaringen gekwalificeerd worden als ‘nieuw’ en waar men tot de conclusie komt dat dit ‘leven’ is.

Maak vandaag een toezegging aan uw Sales Leiderschap succes en om persoonlijke verandering te maken, door te starten met te ontdekken wat uw ‘relatie’ is met Geld? U zult misschien nog verrast zijn waar dit u toe zou kunnen leiden?

In mijn Coaching werk gebruik ik een door mij ontwikkelde True Change™ benadering - Een benadering die gebaseerd is op menselijk gedrag biologie en een integratie van diverse vormen van psychologie.

Op basis van mijn eigen ervaringen ben ik tot de conclusie gekomen dat er vijf (5) logische stappen zijn die gemaakt dienen te worden om Sales Leiderschap prestatie barrières te achterhalen, te verwijderen en uiteindelijk duurzame succes verbetering en voldoening te kunnen ondersteunen:

  1. Een bewustwording van de huidige grootste Sales Prestatie Verbetering drogredenen
  2. Een bewustwording van de belangrijkste succesfactor die de uitkomst van Sales Leiderschap prestaties bepaalt
  3. Het creëren van Zelfbewustzijn
  4. Het vinden van voldoende persoonlijke draagkracht voor het maken van Persoonlijke Veranderingen
  5. Het maken van Persoonlijke Veranderingen die duurzame verbetering van Sales Leiderschap prestaties opleveren en tevens Burnout voorkomen of een Recovery managen