interne samenwerking

“Boomwhacken? Daar had niemand van gehoord of ervaring mee.. het was spannend en even afwachten. Maar wat was het leuk, iets actiefs en dat met zoveel personen!

Wij vonden het een hele bijzondere ervaring, erg leuk en ook belangrijk: gelachen..! maar ook opletten geblazen! Jeannette kreeg het teamgevoel dat weg was weer boven en iedereen weer positief denkend als groep. We konden weer verder.”
 
 
 

interne samenwerking

Hoe kan muziek helpen?

Dit is een recensie van de teambuilding met muziek November 2016, met een team van 90 laboranten van het Westfries Gasthuis te Hoorn. “tot op de dag van vandaag wordt er op de werkvloer nog over het boomwhacken gesproken”. Debbie Weezenbeek, teamleider. 15-5-2017.

Deze plastic buizen zijn boomwhackers. Muziekinstrumenten. Verschillende lengtes, dus ook verschillende toonhoogten. Makkelijk te bespelen voor iedereen.

Wat valt je op als je naar deze plaatjes kijkt? Plezier, stralende koppies. Echt iedereen is ‘aanwezig’ en geeft zich over aan het muziek maken. Een groter gevoel van vrijheid, veiligheid en saamhorigheid is nauwelijks te vinden.

Hoe helpt muziek de teamspirit te vergroten?

Muziek is een prachtige en krachtige taal. Een aantal kenmerken op een rij:

  • In een muzikale groep is iedereen gelijk.
  • Door muziek te maken werken linker en rechter hersenhelft samen.
  • Hierdoor ontstaat een open blik naar elkaar. Onbaatzuchtigheid is groot.
  • Er komt dopamine (gelukshormoon) vrij.
  • Het gevoel van saamhorigheid wordt vergroot.
  • Door te communiceren zonder te spreken ziet men elkaar met nieuwe blik.
  • Creativiteit wordt geactiveerd. Hierdoor ook het probleemoplossend vermogen.
  • Je komt in contact met het kind in je. Er wordt gelachen. De sfeer verbetert.
  • Het gevoel van veiligheid wordt groter. Dit is cruciaal voor het functioneren in teams.

Kortom; muziek kan een belangrijke bijdrage leveren zowel aan een veilig gevoel en vertrouwen in jezelf, als aan de sociale cohesie die nodig is om als zelfsturend team te presteren.

 

Een team dat samen muziek maakt is een eenheid.

 

Het optimaliseren van verbinding binnen teamleden.

Dit is het uitgangspunt. Goede samenwerking en verbinding binnen het team waarin je werkt. Vertrouwen in jezelf en in kritische reflectie op basis van gelijkwaardigheid. Het team als eenheid.

Dit is de manier waarop je je prettig zult voelen, tijdens alle uren die je per week met je team op dezelfde werkplek doorbrengt.

‘De triade van van Woerkom’ zegt dat participatie, vertrouwen in eigen competentie en kritisch effectief werkgedrag gelijkwaardige pijlers zijn, uitgangspunt voor een succesvol zelfsturend team.

Tegelijkertijd is het ook moeilijk en uitdagend om kritisch te zijn op jezelf en collega’s. We zijn allemaal mensen en kritiek krijgen is in principe niet fijn. Daarom zijn er hulpmiddelen.

Hulpmiddelen voor kritisch reflecterend werkgedrag.

Er zijn veel manieren om teams te observeren en te verbeteren. Ik noem Semco, Agile, Peer Review, Scrum, Belbin, Lean, DISC … Allemaal waardevol, de overeenkomst is ze allemaal uitgaan van hetzelfde: mensgedrag.

 

Veiligheid.

Alles begint bij veiligheid. Gezien en gewaardeerd worden. Kunnen groeien. Een goed gevoel over jezelf, je eigen kunnen. De moed hebben om je uit te spreken op een rustige, vriendelijke manier. Ook in feedback geven. Alleen als je je werkelijk veilig voelt kun je verder. Kun je als team verder.

Muziek brengt veiligheid.

Jeannette Welp
http://www.jeannettewelp.nl

 
 
 
Verwante publicatie:Gedrag op de werkplek en verantwoordelijkheid nemen
 
Categorie Organisatie Advies