Wat is een persoonlijke holding?

Vaak kiezen mensen er voor om een persoonlijke holding op te richten. Een persoonlijke holding is niets meer dan een vennootschap die aandelen houdt in een andere vennootschap. Jij als ondernemer houdt aandelen in de holding en de holding houdt op haar beurt weer aandelen in de werk-BV. Jij, als ondernemer, richt dus twee BV’s op. Dit wordt ook wel de ‘dubbele BV-structuur’ of 'holdingstructuur' genoemd. Maar wat is nou de belangrijkste reden dat mensen dit doen? Een groot voordeel van een persoonlijke holding oprichten zijn de verschillende fiscale voordelen die je geniet. Bij Ligo kan je al een persoonlijke holding oprichten vanaf € 249,-.

Waarom een dubbele BV-structuur?

De dubbele BV-structuur biedt verschillende voordelen en mogelijkheden. We hebben de voordelen alvast even opgesomd:

Dubbele holding structuur visual

 1. Je kan een te hoge belastingdruk op twee manieren voorkomen:
  • De dubbele BV-structuur zorgt ervoor dat de belastingdruk niet te hoog wordt. Het salaris dat aan de DGA (directeur grootaandeelhouder) dient te worden betaald is bepaald op ten minste €45.000,- per jaar. In het geval dat de BV dit (nog) niet kan betalen, is de DGA toch verplicht om over dit vastgestelde loon inkomstenbelasting te betalen. Dit is ook zo wanneer de DGA het loon niet heeft ontvangen. Wil je het betalen van deze inkomstenbelasting voorkomen? Bij Ligo hebben wij een brief voor je opgesteld waarmee je een verzoek bij de Belastingdienst kan indienen tot verlaging van het DGA-salaris.
  • Zoals eerder aangehaald, is het salaris van de DGA wettelijk vastgesteld op ten minste €45.000,- per jaar. Looninkomsten worden belast met maximaal 52% inkomstenbelasting. Uit de winst die de holding maakt, wordt allereerst het salaris van ten minste €45.000,- betaald. De winst die eventueel overblijft, kan je vervolgens als dividend uitbetalen aan de DGA. Deze winst wordt vervolgens belast met maar 25% belasting. Wanneer je de winst niet uitkeert als dividend, dan blijft deze onbelast in de holding zitten. Dit kan je bijvoorbeeld weer gebruiken om te investeren in je onderneming.
 2. Afdekken van risico’s
  Wanneer je een holding opricht, kun je ervoor kiezen om “overbodig” vermogen uit de werk-BV in de holding te stoppen. De holding krijgt dan de functie van spaarpot. Naast geld kan je ook bijvoorbeeld ook intellectuele eigendomsrechten (denk aan patenten, eigendom van software, specifieke knowhow of merkenrechten) onderbrengen in de holding. Verder kan je ook pensioenrechten en onroerende zaken (zoals een bedrijfspand) onderbrengen in de holding. Het voordeel hiervan is dat deze “activa” dan afgescheiden worden van de werk-BV. Hierdoor komt er een scheidslijn tussen de “activa” en de risico’s die de werk-BV met zich meebrengt. Dit heeft als voordeel dat schuldeisers van de werk-BV in principe geen beroep kunnen doen op de activa wanneer de werk-BV in de problemen raakt.
 3. Lagere belasting bij verkoop
  Als je een holding hebt, is het verkopen van aandelen veel voordeliger dan wanneer je geen holding hebt. Dit komt omdat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Het verschil zit ‘m hierin: Als een natuurlijk persoon (de DGA) zijn aandelen verkoopt, dan moet hij over de winst 25% inkomstenbelasting betalen. Als een onderneming (de holding) aandelen in de werk-BV verkoopt, betaalt de holding geen belasting over de gemaakte winst. Door het van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling betaalt de holding geen belasting over de winst.
 4. Beleggings-, pensioen- of management-BV
  Een holding is verder ook een geschikte manier om bijvoorbeeld werkkapitaal van de werk-BV mee te beleggen. Bovendien kan de holding ook dienst doen als pensioen-BV of management-BV.
 5. Bescherming tegen een vijandige overname
  Een ander voordeel van de dubbele BV-structuur is dat de werk-BV beschermd wordt door de holding tegen een mogelijke vijandige overname. De aandelen van de werk-BV worden namelijk ondergebracht in de holding.

Wat zijn de vereisten om een dubbele BV-structuur te creëren?

Twee BV's

Allereerst dien je twee BV’s op te richten: een werk-BV en een persoonlijke holding. Beide BV’s kun je gemakkelijk en snel online bij Ligo oprichten. Je vult een online vragenlijst in en geeft aan welke notaris je graag wil hebben. Vervolgens krijg je onmiddellijk een concept-oprichtingsakte. Daarna word je gebeld door de notaris om een afspraak in te plannen. Bekijk in deze video hoe het werkt!

Holdingstructuur opzetten

De holdingstructuur moet contractueel geregeld worden. Om dit te regelen heb je ten eerste een arbeidsovereenkomst DGA nodig, waarbij jij, als DGA, en de holding de betrokken partijen zijn.

De arbeidsovereenkomst is van wezenlijk belang, aangezien jij, als DGA, bij de holding in loondienst treedt en ook salaris zult ontvangen. Deze relatie wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst DGA. Deze arbeidsovereenkomst DGA heb je ook nodig voor de boekhouding en de Belastingdienst.

Vervolgens heb je een managementovereenkomst nodig. Hierbij zijn jij, als DGA zijnde, de holding en de werk-BV partij.

De holding zal de bestuurder zijn van de werk-BV, maar de holding kan uiteraard niet zelf de managementtaken uitvoeren. Het is tenslotte geen persoon.  De DGA (als manager) wordt daarom door de holding ‘uitgeleend' aan de werk-BV om managementtaken uit te voeren. In deze overeenkomst leg je onder andere de managementvergoeding vast die de holding steeds ontvangt van de werk-BV. De managementvergoeding wordt door de holding gefactureerd aan de werk-BV. Hierdoor kan de holding op zijn beurt met een groot gedeelte van deze ontvangen vergoedingen het salaris van de DGA uitbetalen.

De holding is de bestuurder van de werk-BV, maar aangezien de holding geen persoon is, kan de holding zelf geen managementtaken uitvoeren. Daarom “leent” de holding de DGA (als manager) aan de werk-BV om de managementtaken uit te voeren. In de managementovereenkomst leg je bijvoorbeeld vast hoe hoog de managementvergoeding is. Deze ontvangt de holding steeds van de werk-BV.

Verder dien je nog twee soorten rekening-courant overeenkomst te hebben. Het is niet ongebruikelijk dat relatief kleine bedragen voor de holding/werk-BV regelmatig voorgeschoten worden door de DGA en andersom. Het is belangrijk dat je schriftelijk vastlegt dat alle vorderingen die de DGA en de holding/werk-BV over en weer op elkaar hebben automatisch verrekend worden. Dit doe je met een rekening-courant overeenkomst. Als je dit niet doet, kan het zijn dat de Belastingdienst het aanmerkt als over en weer verstrekte leningen waarover zakelijke rente moet lopen. Het is belangrijk in de overeenkomst vast te leggen dat er geen rente wordt berekend zolang de som van de rekening-courant niet boven €17.500,- komt. Dit is het maximale toegestane bedrag. Als de som echter wél boven de €17.500,- uitkomt, dan moet er (zakelijke) rente worden berekend. Het rentepercentage kun je in de overeenkomst bepalen.

Er dient ook een rekening-courant overeenkomst tussen de holding en de werk-BV gesloten te worden. De vorderingen tussen de twee vennootschappen over en weer kun je gemakkelijk met elkaar verrekenen door middel van een rekening-courant overeenkomst tussen twee vennootschappen.

In het geval van meer dan één aandeelhouder is de aandeelhoudersovereenkomst een belangrijk document dat je dient te sluiten. Er kunnen zich namelijk allerlei situaties voordoen betreffende aandeelhouders die niet in de statuten dan wel de wet geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat er een geschil tussen aandeelhouders ontstaat. De wet voorziet in dat geval niet in een eenvoudige oplossing. In de aandeelhoudersovereenkomst wordt bijvoorbeeld geregeld hoe je uit elkaar kunt gaan, wat er met de aandelen gebeurt, wat de prijs van de aandelen is in bepaalde situaties en of aandeelhouders hun aandelen moeten (mee)verkopen bij een overname/exit. Het opstellen van een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst voorkomt langlopende en dure procedures.

Als Ligo member kun je alle contracten die je nodig hebt eenvoudig gratis op maat maken en downloaden. Verder krijg je als Ligo member ook nog eens tot 17% korting op de oprichting van je BV/holding en kan je onbeperkt telefonisch advies inwinnen bij onze advocaten.

Wil je op een later moment een holding tussen de DGA en werk-BV plaatsen?

Dit raden wij sterk af. Je krijgt dan te maken met extra kosten voor een akte voor een aandelenoverdracht of een akte van inbreng. Dit heeft te maken met het feit dat je dan je aandelen over dient te dragen aan, of in te brengen in, de holding. Wat het complex (en daarmee kostbaar) kan maken, is dat je direct inkomstenbelasting verschuldigd bent over de meerwaarde van de aandelen. Deze situatie is eenvoudig te voorkomen door een holding met werk-BV op te richten.

Persoonlijke holding oprichten?

Bij Ligo richt je al een persoonlijke holding op vanaf € 249,-. Alle kosten zijn hierbij inbegrepen. Verder krijg je persoonlijke overleg met de notaris en zullen e juristen van Ligo je begeleiden door het gehele proces. Start hier met het oprichten van jouw persoonlijke holding via Ligo.

persoonlijke holding

Ligo is een online platform waar ondernemers al hun juridische zaken snel, goed en eenvoudig kunnen regelen. Voor een vaste, lage prijs per maand heb je als ondernemer een "all you can eat membership" op juridische hulp afsluiten. Je krijgt hiermee onbeperkt toegang tot meer dan 100 contracten in het Nederlands en in het Engels en je kan onbeperkt juridisch advies inwinnen bij onze specialistische advocaten en fiscalisten. Zo heb jij al je juridische zaken goed geregeld onder een dak, zodat je je kostbare energie kunt steken in wat jij het liefste doet: ondernemen!

Heb je hier nog vragen over? Onze Ligo juristen staan elke dag voor je klaar om je te helpen. Je kan ons bereiken via 020-3031043. Daarnaast zijn we elke dag van 9u tot 23u bereikbaar via onze online chat. Ook in het weekend.

Wil je deze informatie nog rustig doorlezen, download de PDF dan hier: Informatie - Holdingstructuur.

Happy entrepreneuring!

 

 
Categorie Juridisch Advies