Goede kostprijsberekening cruciaal voor winstverbetering

DGA, op welke producten maakt u echt winst? | Winstverbetering | CFO Capabel

Door Harjo Maat

Hoe berekent u de kostprijs van uw producten? Welke kosten neemt u mee? Alleen de directe kosten? Niet handig, want zo ontstaat er een vertekend beeld van wat de échte winstgevende producten of productgroepen zijn.

En dan kan uw financiële resultaat aan het eind van het jaar zomaar vies tegenvallen.

In het ergste geval kan dit voor uw financieel management het verschil betekenen tussen winst maken of verlies lijden.
 
 
 

Het belang van een goede kostprijsberekening voor winstverbetering

De meeste productiebedrijven nemen alleen de directe kosten (materiaal- en verpakkingskosten) mee in hun kostprijsberekening. Alle andere kosten vergeten ze of wijzen ze op een onvolledige manier toe. Maar als de balans is opgemaakt wacht er soms een onaangename verrassing: de winst is verdampt en misschien staan er zelfs rode cijfers onder de streep. Wat is er gebeurd?

Door een andere, meer realistische methode van kostprijsberekening toe te passen kan zomaar blijken dat uw populairste product meer geld kost dan oplevert. Of in plaats van een cash cow misschien zelfs een showstopper kan worden. Ai!

Activity Based Costing is een uitstekende methode om, behalve de kostprijs te berekenen, ook duidelijk te krijgen waar efficiencyverbeteringen of kostenbesparingen mogelijk zijn binnen uw organisatie. Deze methode kan echter leiden tot confronterende conclusies en nopen tot ingrijpende maatregelen om uw financieel management bij te sturen. En dan voelt niet weten soms veiliger dan wel weten en pijnlijke keuzes moeten maken. Toch is het juist dan hoog tijd om actie te ondernemen en te werken aan uw winstverbetering.

Gratis whitepaper “Winstverbetering bij productiebedrijven”

Waarom is het voor goed financieel management belangrijk alle indirecte kosten mee te nemen in de kostprijsberekening? Waarom slagen MKB-organisaties hier vaak niet in? Hoe verbetert u de winst van uw productiebedrijf effectief met Activity Based Costing? U leest het in de gratis whitepaper “Winstverbetering bij productiebedrijven: DGA, weet u waar u winst op maakt?”.

Vraag de whitepaper “Winstverbetering bij productiebedrijven: DGA, weet u waar u winst op maakt?” gratis aan.

 :

 
Categorie Financieel Advies