Summary

Stake holders zijn te beïnvloeden via planmatige communicatie. Een doordachte aanpak helpt hen om positief te denken over jullie of over jullie aanbod. Maar hoever ga je daarbij als opdrachtgever of bureau? Het doel (omzet? of aantal likes?) heiligt de middelen? En wat is een krachtige en tegelijk ‘eerlijke’ vorm van beïnvloeding? Ik denk na over ethiek en deel graag mijn inzicht.

Volle tekst:

De invloed van beeld en tekst op ons gedrag is groot. Bij een commercieel doel wordt er bewust nagedacht om die invloed zo indringend mogelijk te maken*.
Ook gaan (grotere) organisaties planmatig om met strategische beïnvloeding van meningen vanuit bijvoorbeeld de principes van Cialdini.

Ik noem ze nog even**:

  1. Wederkerigheid: iets kleins weggeven om iets groters terug te krijgen.
  2. Commitment & consistentie: stapje voor stapje in betrokkenheid en verplichting trekken Sociale bevestiging: leren nadoen wat meerdere anderen voordoen.
  3. Sympathie: stimuleer dat vooral vrienden het verder vertellen.
  4. Autoriteit: kom bovenaan een lijstje te staan en versterk zo status en vertrouwen.
  5. Schaarste: versterk hebzucht door exclusief of beperkt aanbod.

Waar ligt de grens?

uitstralingIedere zichzelf respecterende communicatieprofessional heeft zich verdiept in (sociale) psychologie, gedragswetenschap en neuromarketing. Positieve beïnvloeding is per slot van rekening ‘core business’. De boeiende ethische vraag daarbij is hoever beide partijen -opdrachtgever en bureau- daarmee gaan. Dient het doel de middelen? Of is er een grens? Wanneer slaat profilering om in manipulatie?

Die keuze heeft in hoge mate te maken met persoonlijke grenzen van en gevoel voor ethiek bij de opdrachtgever(s). Het gaat uiteindelijk om omzet in samenhang met respect voor stake holders tot en met de wens voor korte of langdurige relaties die gebaseerd zijn op geloofwaardigheid. Of speelt dat bij jullie niet? En daarbij, DMU’s en consumenten laten zich inmiddels echter niet meer zomaar ‘bewerken’ bij hun aankopen of mening en zijn beter gewapend tegen manipulatieve claims.

Eigenheid is key

Door de jaren heen is het mijn overtuiging geworden dat zuivere aantrekkingskracht niet uitgaat van beïnvloedende trucs of methodieken, buiten de eigenheid en identiteit van de organisatie om. Juist de presentatie van innerlijke kracht, drijfveren en motivatie geeft herkenning en binding bij stake holders, zeker in de B2B markten.

Uniek zijn is hot

Het vinden, benoemen en passend presenteren van de organisatie-identiteit geeft optimaal onderscheidend vermogen met concurrenten. Ieder mens is uniek, maar iedere directie -en dus organisatie- ook! Bij verschil van ethisch inzicht kan er desnoods een geschreven code opgesteld worden.

De uitwerking daarvan zie je snel terug als er een kans is om de ‘stijl-van-het-huis’ (nieuw logo en/of slagzin) te herontwerpen. Dan is er namelijk gelijk een natuurlijk moment van reflectie over het eigen bestaan en de innerlijke drijfveren.

Let wel, ik ben geen roze wolkenridder. Dat we zakelijk de positieve informatie voor stake holders benadrukken lijkt mij nog steeds logisch, zolang we allen onderdeel zijn van dit kapitalistisch economisch systeem. Maar ik pleit wel voor eerlijke intenties en een (opr-)echt vertrekpunt. Authenticiteit s.v.p.! Dan maar iets minder winst maken?

Toch authentiek

Het blijft zaak om die authentieke corporate uitstraling als vertrekpunt te gebruiken in alle promoties, marketing en verkoop van het product of de dienst. Als fundament zeg maar. Dat er dan bijvoorbeeld aan (verborgen) datamining en microtargeting wordt gedaan zegt nog niets over de intentie daarachter, de inhoud van de boodschap die volgt en de mate van de gedragsbeïnvloeding tot aankoop, geloof in of enthousiast volgen. Maar… dit zeggende wordt het al oppassen geblazen als het over ethiek gaat. Voel jij dat ook? Dat zou fijn zijn.

Mijn insteek

Ik heb mij gespecialiseerd in strategische naamgeving, slagzin- en huisstijlontwikkeling voor ondernemingen die (deze keer oprecht) meerwaarde zoeken. Als geen ander vertalen wij het corporate cultuur en de zakelijke persoonlijkheid in een uniek passend en herkenbare stijl die er ook internationaal superstrak uitziet en intern gedragen wordt. Voor iedere onderneming een aanpak op maat.

Lees meer: www.peterleuhof.nl (over Peter Leuhof) of www.peetzen.com (hét Branding buro).

*herlees mijn blog over 15 weetjes:  nuttige hersenweetjes

**zie voor een uitgebreidere toelichting mijn boek over zakelijke authenticiteit: bol.com boek

 

 
 
 
 
 
 
 
Verwante publicatie: Vroeg of laat is het zover: een nieuwe logoset!
 
Categorie Marketing Advies