Externe inhuur

Uit een recent verschenen Jaarverslagenanalyse van 477 VVT-instellingen  (Intrakoop, Jaarverslagenanalyse VVT 2018, juli 2019) blijkt dat binnen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector) de kosten voor inhuur van externe krachten in 2018 met 18,6% tot bijna € 1 miljard zijn gestegen. Dat is 8% van de totale personeelskosten. Volgens het rapport zijn er twee belangrijke redenen voor werknemers om over te stappen naar het zzp’er-schap: dat ze dan meer zeggenschap hebben over de invulling van hun werkzaamheden én hogere vergoedingen kunnen bedingen.

Uitzendcowboys

De zorgsector kent een groot aantal vacatures. Op dit moment zijn de mogelijkheden voor robotisering binnen de ouderenzorg nog beperkt. Het gaat binnen deze vorm van zorg vooral nog om het hebben van contact. Door het zorg arbeidsmarkt tekort komen partijen op die proberen te komen tot nieuwe vormen van matching. Een deel van deze partijen wordt zorgcowboys genoemd. Zij hanteren marges van 30% tot 50%.

Hun meerwaarde is nihil. Door gebrek aan kennis wordt niet ingegaan op de vraagstellingen die binnen de complexe ouderenzorg worden gesteld. Door het gebruik van platformtechnologie kun je bemiddelingsfees vermijden (zie www.platformvmz.nl).

Consument bepaalt

Het is opvallend dat veel van deze organisaties nog denken in termen van een kaartenbak: het zijn mijn professionals en mijn cliënten. De ontwikkeling naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) maakt steeds meer dat de cliënt de bepalende factor is. De huidige businessmodellen van dit soort partijen komen daarmee aan het einde van hun looptijd.

Platformtechnologie en zzp‘ers op de zorg arbeidsmarkt

Wat wel toevoegt is platformtechnologie. Hiermee kan tegen de laagste mogelijke kosten matching plaatsvinden. Een platform verbindt op basis van interfaces leveranciers met kopers Wij hebben dat als volgt uitgewerkt. Dat is als volgt uitgewerkt:
 
zorg arbeidsmarkt
 
Door de invoering van een platformstrategie wordt het hebben van eigen regie en controle vergroot.

De zzp’er betaalt 10% van het gecontracteerde tarief.  Het platform biedt voor zzp‘ers met eigen cliënten: compleet ECD (elektronisch cliëntdossier) waar zorgverleners op een veilige manier samenwerken. Het zorgplan, de rapportages en metingen, de planning en MIC meldingen worden door de zorgverleners in het ECD vastgelegd; samenwerkingsverband tussen PlatformVmZ en Kiwa Keurmerk; digitale uitvoering van declaraties.

Hiermee krijg je transparantie, lage kosten, hoge snelheid en in het geval van de zorg continuïteit.

Harry Woldendorp

(auteur van ‘Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Koninklijke Van Gorcum, 2018)