Zien we de technologische versnelling?

 

 
Zonder veel commentaar te verwachten kun je stellen dat er sprake is van een technologische versnelling. Het eigenaardige is echter dat die versnelling op zich niet waargenomen hoeft te worden. Omdat ze niet herkend worden blijken ze dus ook moeilijk te integreren in de  eigen werkpraktijk. De meest logische oplossing is dan om open te staan voor vernieuwing: ik hoorde ooit een eigenaar van een ICT-bedrijf zeggen dat de ontwikkelingen op zich heel simpel zijn. Het gaat sneller en het wordt goedkoper. Digitale informatie en software is vrijwel gratis. De vraag is dan hoe je daar mee omgaat.

Gevolgen voor de zorg

Het punt is dat mensen langzamer evolueren dan de technologische omgeving waarbinnen ze werken. Voor de zorg heeft dat vergaande implicaties. Trendwatcher Adkiedj Bakas legt in  ‘Ziel in de zorg" een aantal toekomstige ontwikkelingen uit. Hoe technologische revoluties en nieuw burgerschap leiden tot een vernieuwde "zorgbranche".

Nadruk ligt op technologie ‘push ‘(voortdurende innovatie en verleggen van huidige grenzen) en markt ‘pull’ van zorgconsumenten.

Gevolgen voor professionals

In ‘The future of professions’ (Susskind, 2017) wordt uitgelegd dat veel professionals nog onterecht denken dat de wereld weliswaar verandert maar dat dat niet geldt voor hun professie.

Een aantal voorbeelden. Juristen zullen bijvoorbeeld worden geconfronteerd met online geschillenbeslechting, virtuele rechtbanken en automatische voorbereiding van juridische documenten. Er wordt van uitgegaan dat professionele advisering steeds goedkoper zal worden. Veel traditionele professies zullen verdwijnen. Wat terugkomt zijn professies op het snijvlak van domeinen (verpleegkundigen die taken van artsen gaan vervullen), vaklieden, systeem ingenieurs en specialisten op het gebied van ‘empathie’.

De huidige digitalisering heeft consequenties voor verschillende beroepen: bijvoorbeeld het beroep van telemarketeer wordt vervangen door sociale media en apps. Het ziet ernaar uit dat technologie steeds lijkt op een op zichzelf staand organisme, dat alles waarmee het in aanraking komt voorgoed verandert.

Conclusie

Organisaties en professionals moeten leren hier mee om te gaan. Dit is lastig omdat het de organisatie in de kern van haar bestaan raakt en de professional in de kern van het vak. De snel veranderende omgeving vereist voortdurend een nieuwe oplossing. Organisaties zijn echter niet gewend om met versnelde verandering als direct gevolg van al deze nieuwe technologieën om te gaan.