Digitalisering: we gaan anders werken

De zorg is zo complex georganiseerd dat er zowel voor professionals als voor cliënten onvoldoende over- en inzicht is. Digitalisering maakt het mogelijk om fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Het effect van nieuwe technologieën in de zorg is niet zozeer het vervangen van professionals door apparaten, maar het anders inrichten van zorgprocessen. Hierbij gaat het steeds om, dat de verschillende partijen (management, professies en burgers) vanaf de start van die herinrichting van het zorgsysteem betrokken zijn.

 
digitalisering op het zorgsysteem

Kostenstructuur

De Nederlandse gezondheidszorg kost ongeveer 100 miljard. Tegen 2040 zouden meer chronische aandoeningen als gevolg van vergrijzing, duurdere medicijnen, duurdere behandelingen en de inzet van meer technologie tot zorgkosten van 174 miljard euro leiden. Daarmee zijn de zorgkosten tweemaal zo hoog als in 2015. Het aangeven dat meer geld nodig is, is een onvoldoende strategie. Het gaat erom gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering en technologie. Daarbij geldt dat een groot deel van zorg mensenwerk is, waarbij de interactie tussen professional en cliënt of patiënt weliswaar verandert maar wel centraal blijft staan.

Noodzaak voor innovatie

De noodzaak voor innovatie (kwaliteit, maar ook kosten) is volstrekt duidelijk. Digitalisering leidt ertoe dat cliënten en patiënten zelf hun informatie beheren (Persoonlijke Gezondheidsomgeving: PGO). Daarnaast wordt het gemakkelijker om zorgorganisaties en zorgprofessionals met elkaar te vergelijken op het gebied van aanbod, de kwaliteit en de zorgkosten. Het monitoren op afstand (diabetes, hartfalen) wordt steeds meer het gebruik. Er is steeds meer gebruik van e-health oplossingen: e-consulting (via een videoverbinding je arts of verpleegkundige raadplegen), alarmeringslijnen voor ouderen, mogelijkheden voor zelfmonitoring en zelfdiagnose.

Terugdringing niet zorg gerelateerde activiteiten

Digitalisering maakt het mogelijk routinematig werken terug te brengen. Binnen het PlatformVmZ streven we ernaar de administratieve handelingen zoveel mogelijk door onze software te laten lopen. De communicatie tussen professionals en tussen professionals en cliënten loopt via die software waarbij de informatie wordt opgeslagen in het eigen informatiesysteem. Daarnaast ontwikkelen we een verbinding naar een tweetal PGO’s.

Literatuur

  • Brynjofsson, E. en A. Mcafee. (2014). Het tweede machine tijdperk. Hoe de digitale revolutie ons leven zal veranderen. Tielt: Lannoo
  • Brynjofsson, E. en A. Mcafee.(2017). Machine platform crowd. Harnessing our digital future.  New York: Norton