Noodzaak tot innoveren

Er is een grote behoefte aan vernieuwing in de zorg. De vergrijzing zal zorgen voor een toename van de vraag naar zorg. Stijgende ziektekosten en een toename van chronische ziektes vragen om een nieuwe aanpak. Steeds vaker vindt behandeling plaats in een thuisomgeving in plaats van ziekenhuis of zorginstelling.

Het is duidelijk dat bestaande structuren aan vernieuwing toe zijn. Een model is CuraeVitel Balie waarin via slimme software woon-, comfort- en zorgdiensten worden verbonden. Kwetsbare ouderen hebben een spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis. Het aantal thuiswonende ouderen met vaak complexe zorgvragen zal e komende jaren fors zal toenemen.

Definitie AI

Een definitie van AI: AI is dat deel van de informatica dat zich richt op systemen  die functies uitvoeren die we normaal gesproken associëren met het menselijk brein, zoals leren, omgaan met onduidelijkheid, problemen oplossen, emoties herkennen en creatief zijn (Nictiz).

AI heeft betrekking op een zestal systemen:

  • Beeld: beeld herkennen
  • Tekst: tekst begrijpen en produceren
  • Spraak: gesproken taal begrijpen en produceren
  • Voorspelling: voorspellen en suggesties doen
  • Virtuele assistent: chatbots en virtuele assistenten
  • Robotica: mechanische hulpmiddelen

De essentie is het slimmer maken van software op basis van algoritmes. Die algoritmes worden gebruikt voor het herkennen van patronen (in data en datastructuren) en het oplossen van problemen

Toepassingsmogelijkheden AI in de zorg

AI in de zorg kan data bieden over burgers, persoonlijk advies en actieve ondersteuning. Het analyseren van persoonlijke data en het voorspellen van wat we moeten doen, kan helpen de levensstijl te veranderen. Daarbij gaat het de komende jaren ook gaan om de reële toepassingsmogelijkheden van artificiële intelligentie (AI).
 
 AI in de zorg
 
Bijna alle huidige toepassingen vallen nog onder smalle AI’. Dat betekent dat het om intelligente computersystemen gaat die één specifieke taak uitvoeren met name op het gebied van medische beeldvorming. Smalle AI is dus de situatie waarin een AI-systeem een ??bepaalde mate van intelligentie in een bepaald veld vertoont, maar het blijft een computersysteem dat zeer gespecialiseerde taken voor mensen uitvoert, binnen dat nauwe veld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorspellen van longkanker, het voorspellen van de uitkomsten van een patiënt op de intensive care, herkennen van dermatologische afwijkingen.

AI in de zorg, biedt nieuwe mogelijkheden om dat advies persoonlijk te maken. Deze adviezen zijn gebaseerd op persoonlijke data van apps, consultatie en medische data.

Literatuur

  • Serrurier Schepper, M. en T. Hiddink.2019). Artificial intelligence in action. AI-oplossingen bedenken en implementeren. Van Duuren Management
  • Wouda, F. en H. Hutink. (2019). Artificial intelligence in de zorg. Begrippen, praktijkvoorbeelden en vraagstukken. Nictiz, 2019