Hoe kom ik tot inzicht?

Datagedreven sturingDigitalisering kan achtereenvolgens leiden tot datagedreven inzicht, inrichting en sturing.

Inzicht volgt uit registratie van cliënten, voorzieningen, statussen en trajecten, allemaal data die geduid, geanalyseerd en gemodelleerd kunnen worden naar weergaves van de werkelijkheid. In de startfase wordt deze datagedreven ontwikkeling voornamelijk ingezet  vanuit de techniek en de data. Deze ICT- en dataprojecten hebben de neiging om uit te lopen, te vertragen, of uiteindelijk te mislukken.

Hoe richt ik mijn organisatie in?

Datagedreven inrichting (werken vanuit data)  houdt in dat de organisatie ingericht wordt om eenduidig te registreren in de werksystemen. Want dat leidt tot datakwaliteit. Maar ook dat data eenduidig worden geanalyseerd, met gebruik van juiste definities en prestatie-indicatoren. En dat op basis van deze analyses vervolgens de juiste sturende activiteiten worden uitgevoerd.

De essentiële onderdelen van dit datagedreven organiseren zijn: inzicht in oorzaken; hanteren van methoden/basisprincipes: analyseren van de afwijking(en); werken met feedback mechanismen. Een datagedreven organisatie zorgt voor: (door)ontwikkelen van de actuele managementinformatie; het opbouwen van een historische database; de ontwikkeling van een continue trendanalyse voor managementinformatie; het inrichten van een jaarlijkse verbetercyclus voor de managementinformatie van het sociaal domein.

Hoe ga ik sturen?

In datagedreven sturing  wordt output meegenomen in de sturing en feedbackstroom. Managementinformatie (MI) vormt hierin de basis. De samenhang is als volgt: actuele data en opbouw van historische data die worden gebruikt voor inzicht in de huidige stand van zaken en inzicht in trends in het werkveld van de ontwikkeling; sturing op output voor activiteiten: de verantwoordelijken binnen deze ontwikkeling kunnen hiermee sturen op de gewenste resultaten (datagedreven sturing); feedback-loop over de voortgang: vanuit inzicht in verandering van data als gevolg van de sturing vinden nieuwe rapportages plaats. Op deze wijze wordt de effectiviteit van deze sturing in relatie tot de ontwikkeling ondersteund (datagedreven evaluatie).

 

Literatuur

Sacolick, I. (2017). Driving digital. The leader’s guide to business transformation through technology. New York: Amacom

Woldendorp, H. en J. Hoekman. (2019). De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein. Amsterdam: SWP