Online consult

Mensen zijn steeds meer in staat om zelf een deel van de zorgvraag op te lossen. Waar vroeger een bezoek aan de huisarts de enige mogelijkheid was om een diagnose te krijgen, kan met de huidige technologie, via het internet, online een consult plaatsvinden met een (huis)arts. De patiënt kan vanuit huis, 24 uur per dag, medische gegevens doorsturen en ontvangen. Met behulp van app’s of slimme apparatuur kan bijvoorbeeld de bloeddruk of hartslag worden gedeeld met een arts of zorginstantie.
 
Digitale gezondheidsinterventies

Besparingen

De toepassing van AI leidt tot intelligente oplossingen voor op outcome gebaseerde gezondheidszorg met een nadruk op preventieve zorg. Onderzoek van PwC heeft aangetoond dat het op grote schaal toepassen van kunstmatige intelligentie kan leiden tot besparingen voor patiënten en tot een efficiëntere en beter toegankelijke gezondheidszorg. Met behulp van kunstmatig-intelligente hulpmiddelen kan de kwaliteit van preventie, diagnose en behandeling verbeterd worden.

Voorbeelden van besparingen zijn:

  • Obesitas: doelmatiger zelfcontrole ter voorkoming van obesitas
  • Dementie: hoger diagnosepercentage in de eerstelijnszorg
  • Borstkanker: vroegtijdige opsporing; vermindering van directe betrokkenheid van artsen bij eventueel herhalende taken

Uit het onderzoek blijkt overigens dat de ontwikkeling van big data en kunstmatige intelligentie in de zorg nog in de beginfase staat. Het realiseren van de berekende voordelen blijkt in de praktijk niet zo maar te realiseren.

Gedeelde besluitvorming

Groot voordeel van het in de computer stoppen van patiëntgegevens, is dat er patronen in te vinden zijn die voor mensen anders verborgen zouden blijven. De vraag is wel in hoeverre er ruimte blijft voor de unieke patiënt. Zorg op maat en shared decision making lijken voorbehouden aan de individuele relatie tussen een arts en een patiënt.

In het kader van shared decision making kunnen cliënten bijvoorbeeld hulp krijgen die de gepersonaliseerde kans op bijwerkingen berekent. Zo hebben ze een beter beeld van wat een behandeling voor hen als individu betekent. Gedeelde besluitvorming stimuleert het proces waarin de patiënt wordt geholpen de juiste keuze te maken als het gaat om diagnostiek of behandeling. Gedeelde besluitvorming stimuleert het zelfmanagement van de patiënt.

Digital health

Digitale gezondheidsinterventies, oftewel ‘digital health’, kunnen bijdragen aan effectieve en duurzame gezondheidszorg. Met de inzet van de nieuwste technologie, apps en data kunnen effectievere interventies worden ingezet.

Mensen verzamelen tegenwoordig veel gezondheidsdata met apps die bijvoorbeeld hartslag, dagelijkse activiteit of voeding registreren. De data kan worden gebruikt om modellen en adviessystemen te ontwikkelen. Deze middelen kunnen cliënten  ondersteunen en adviseren over hun gezondheid en leefstijl.

Omdat iedere persoon een andere genetica, geschiedenis en voorkeuren heeft, heeft iedereen andere behoeften om gezond te blijven. Vanuit dit gegeven is het belangrijk dat de verzameling van data en de daarop gebaseerde adviezen persoonlijk zijn.

Literatuur

PWC. (2017). ‘Sherlock in Health: How artificial intelligence may improve quality and efficiency, whilst reducing healthcare costs in Europe