Methodiek voor ontwikkeling bedrijfsmodellen

Er zijn zes methoden om tot betere bedrijfsmodellen te bedenken en de creativiteit daartoe te bevorderen:

  1. Inzicht verwerven in klanten, door hun perspectief in te nemen. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het maken van een zogenaamde empathy map: wat ziet, hoort, denkt, voelt en doet een (potentiële) klant.
  2. Ideevorming, het zo vrij mogelijk genereren van ideeën door een bont samengestelde groep, uitgaande van het bestaande businessmodel.
  3. Visueel Denken: Schetsen van concepten. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het Business Model Canvas. Dit is een uitwerking van de hiervoor genoemde negen onderdelen van het bedrijfsmodel.
  4. Prototyping: De kern van meerdere mogelijke businessmodellen wordt weergegeven,
  5. Storytelling: Ervaringen van of met een (toekomstige) klant worden achtereenvolgens met post-its op het Business Model Canvas geplaatst
  6. Scenario’s: Verschillende nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld, uitgaande van scenario’s voor marktontwikkelingen. Deze worden getekend op een Business Model Canvas.

Businessmodel canvas

De waarde van businessmodel canvassen is dat ze je in staat stellen om snel tot de kern te komen. Osterwalder (2014) geeft aan dat businessmodellen altijd in een bepaalde context opereren. Om die reden moeten ook een aantal gebieden rondom een Business Model Canvas in kaart worden gebracht:

  • Marktkrachten: belangrijke klantontwikkelingen, zoals groeiende of krimpende segmenten
  • Belangrijke Trends : belangrijke trends welke je omgeving vormgeven, bijvoorbeeld technologische innovaties, sociale trends etc.
  • Industriekrachten: belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld concurrenten, bedrijven uit de waardeketen, nieuwe of verdwijnende technologie leveranciers
  • Macro-economische Krachten: macro trends, bijvoorbeeld globale marktomstandigheden; invloed van globalisering ( opeens concurrentie van buitenlandse studenten)

Persoonlijk business model canvas

Een goed hulpmiddel is via een platform een eigen dashboard te hebben waarin inzicht wordt gegeven in doelen, resultaten, feedback en verbeteracties.  Dit kun je ook op jezelf toepassen. Een goed hulpmiddel is dus het business model canvas:
 
bedrijfsmodellen
 

Bij sleutelpartners geef je aan wie je mogelijk kan helpen. Onder kernactiviteiten werk je uit op welk niveau je activiteiten kunt uitvoeren. Onder bronnen werk je je eigen profiel uit: wat voor persoonlijkheid heb ik. En welke vaardigheden (ervaring) heb ik opgedaan. Bij de waarde propositie geef je aan waarin je jezelf onderscheidend vindt. Bij klantrelaties werk je uit welke communicatiemiddelen je gebruikt om met klanten in contact te komen: social media etc. Bij kanalen werk je uit hoe je met klanten communiceert: ga je langs, via mobiel, facebook etc. Bij klantsegmenten bepaal je wie je doelgroep is (bijv. gericht op een ziekenhuis of juist in de ouderenzorg). De kostenstructuur geeft inzicht in hoeveel geld, aandacht, tijd je hebt geïnvesteerd. De inkomsten geven je verdienmodel aan (uurtje/factuurtje; all-in tarief).

Literatuur

Osterwalder, A., Y. Peigneur, G. Bernarda en A. Smith. (2014). Waarde propositie ontwerp. Alphen a.d. Rijn: Vakmedianet