Toepassing van platformtechnologie

Waar gaat het om als je platformtechnologie gaat toepassen? Je hebt een infrastructuur nodig voor directe interactie.  Op basis daarvan ontstaan netwerkeffecten, Door de aanwezigheid van data die voortvloeien uit de interactie en de netwerken ontstaan matchingsfunctionaliteiten. Belangrijke activiteiten die tot waarde kunnen leiden zijn platformbeheer, platformpromotie en dienstverlening aan het netwerk.

Effecten technologie

Technologie ondersteunt veranderingen. Veelal wordt technologie eerst gebruikt om doelmatigheid te bereiken; bij platformtechnologie gaat het echter om te verbinden en te communiceren (vandaar ook onze naam: platform VerbindenmetZorg (VmZ). Dynamiek en snelheid van veranderen zijn essentieel om te kunnen concurreren in de netwerkeconomie. De nadruk op klantbehoeften en klantwaarden leidt tot disruptieve verschuivingen.
 
platformtechnologie

Variëteit

Wat betekent dit voor de zorgpraktijk? De variëteit in de vraag zal toenemen.  En volgens de cybernetische systeemtheorie kun je variëteit in de vraag alleen maar opvangen door variëteit in het aanbod. En daarmee zijn zorgprofessionals aan zet. Zij kunnen immers die variëteit in wat de organisatie te bieden heeft realiseren. Het hoe is volgens professionele standaarden bepaald.

Een organisatie dient van binnen net zo gevarieerd te zijn als de variatie die ze buiten tegen komt (bijvoorbeeld door het vergroten van eigen verantwoordelijkheid van professionals). Daarmee komt waarde gedreven en effectieve en efficiënte ondersteuning en zorg centraal te staan. De ondersteuning van burgers met een beperking zal zowel waarde gedreven moeten zijn als effectief en efficiënt. Waarde gedreven betekent in dit geval dat ondersteuning een antwoord moet bieden op de vraag van de burger en niet alleen ingegeven is door de professionele opvatting van de hulpverlener.

Klantgericht

De vraag van de burger moet leidend zijn en is bepaald door de context waarin de vraag is gesteld. Aanbod gericht denken houdt zelden voldoende rekening met die context of redeneert vanuit een de oplossing.  Een klantgerichte benadering vergt daarmee een andere vorm van matchen van vraag en aanbod.

 

Literatuur

  • Molenaar, C. (2017). De kracht van platformstrategie. Het is buigen of barsten. Boom
  • Molenaar, C. (2019). Het einde van concurrentie? Zakendoen in de platformtechnologie. Boom
  • Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Koninklijke Van Gorcum