De invoering van Blockchain in de zorg vormt een fundamentele verandering: voordat een interactie tussen cliënt en zorgprofessional plaatsvindt wordt al informatie gedeeld. De communicatie en daarop gebaseerde interactie wordt daardoor kwalitatief versterkt. Dot leidt weer tot een effectiever behandeltraject. De samenwerking en coördinatie tussen zorgprofessionals wordt sterk verbeterd. Bijvoorbeeld in de chronische zorg waar cliënten meestal met meerdere zorgprofessionals te maken kunnen kostenbesparingen en kwaliteitswinst worden gerealiseerd.
 
Blockchain in de zorg
 

Toepassingsgebieden

De toepassing van Blockchain in de gezondheidszorg kan onderscheiden worden in verschillende  velden:

 • ECD management (patiëntdossier)
 • Medicatiemanagement en planning
 • Cyclus van facturatie en betaling
 • Logistiek< /li>
 • Verbonden medische hulpmiddelen
 • Supply chains: monitoring en tracking van geneesmiddelen; bepalen van temperatuur voor vervoer.
 • Klinische trials: consent tussen verschillende sites, systemen en protocollen; opstellen cliënt data profielen.
 • Online database van aanbieder: snel en adequaat bijhouden van werklijsten.
 • Cliëntverslagen: bij elkaar brengen van informatie uit verschillende databestanden; vertaling naar gebruikersvriendelijke uitwerking (diagnose; medicijnen; consulten).

Met deze toepassingen worden kosten vergaand teruggebracht:

 • Kosten voor het ‘zoeken’ van zaken naar vrijwel nul (alles is snel te vinden).
 • Smart contracten vervangen huidige contractering en betaling.
 • Coördinatiekosten van bronnen buiten de organisatie vervallen grotendeels.
 • Kosten voor vertrouwen vervallen grotendeels.

Regelgeving

Blockchain kan belemmeringen veroorzaakt door de strikte regelgeving in de zorg helpen oplossen. Individuele autonomie betreft het principe dat iedere cliënt de bron en daarmee de eigenaar is van de eigen identiteit. Met Blockchain technologie hebben cliënten controle over hun eigen identiteit, toegang tot de data en de bevoegdheid te bepalen wie die data mag zien.

Gebruikersvriendelijk ontwerp

Blockchain technologie maakt het mogelijk doelmatiger en transparanter te werken waarbij nieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan. Vertrekpunt in de zorg is te komen tot een gebruikersvriendelijk ontwerp. Blockchain biedt een technologische oplossing voor het werken op een gedeelde infrastructuur. Voordelen van het werken met Blockchain zijn dan:

 • omdat de blockchain onveranderlijk blijft en te traceren is kunnen cliënten informatie gemakkelijk naar zorgprofessionals sturen;
 • een medisch dossier dat wordt toegevoegd blijft veilig; en
 • zorgprofessionals die data willen bekijken kan via de Blockchain van de cliënt toestemming krijgen.

Het voordeel van werken met Blockchain is daarmee: niemand is exclusief eigenaar: er is sprake van een verregaande vorm van decentralisatie; data zijn eenmalig (en niet te veranderen) vastgelegd; niemand kan iets met de data doen; het is transparant. De decentralisatie is geborgd doordat het netwerk bestaat uit verschillende computers die allen over een kopie van de data beschikken. Als iets wordt aangepast wordt iedereen daarover geïnformeerd: niemand heeft alleen de beschikking over data. Eén van de belangrijkste voordelen van Blockchain is een effectieve en efficiënte controle van zorggegevens.

Literatuur

Topol, E. (2019). Deep medicine. How artificial intelligence can make healthcare human again. New York: Basic Books

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Woldendorp, H. (2021). The transformation of elderly care. The impact of digitalization. Amsterdam: SWP