We komen in een tijd van snelle veranderingen die elkaar (gaan) opvolgen. Die ontwikkelingen gezamenlijk noemen we de vierde industriële revolutie.

Vierde industriële revolutie

Deze revolutie gaat over het bij elkaar komen van  technologieën als biotechnologiee, nanotechnologie, artificiële intelligentie (IA), robotica, het internet der dingen (IoT), cloud computing en Blockchain. Een combinatie van Blockchain-, AI- en IoT-technologieën zal invloed hebben op de potentie van hoe bedrijven, industrieën en zelfs economieën functioneren.

Onze samenleving is ook fundamenteel aan het veranderen, ook onder invloed van COVID-19. De pandemie heeft in ieder geval tijdelijk gezorgd voor een nieuwe wijze van werken: thuiswerken; online afspraken; gebruikmaken van digitalisering.

Digitalisering maakt het mogelijk om fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. De kunst is om alle applicaties en informatiesystemen die organisaties hanteren veilig en intelligent met elkaar te verbinden.
 
impact Blockchain
 

Bijdrage Blockchain

Blockchain kan daar bij voorbeeld aan bijdragen: het is namelijk ontwikkeld om integriteit, transparantie, efficiëntie en nauwkeurigheid van gegevens te bereiken. Supply chain is een vakgebied waar zich de Blockchain dan ook heel sterk ontwikkelt. Efficiënte supply chains vormen de kern van veel succesvolle bedrijven en houden zich bezig met de doorvoer van goederen vanaf de leverancier naar de consument. Indien er meerdere belanghebbenden in een bepaalde branche zijn, dan is de coördinatie hiervan doorgaans vrij lastig.

Blockchain-technologie kan echter in veel industrieën nieuwe niveaus van transparantie mogelijk maken. Een interoperabel supply chain-ecosysteem dat draait om een onwijzigbare database is precies wat veel industrieën kunnen gebruiken om toekomstbestendiger en effectiever te worden.

Bedrijven die een product op een Blockchain registreren, moeten betrouwbaar zijn om de geldigheid en de traceerbaarheid van de producten te garanderen. Die traceerbaarheid maakt het juist mogelijk om kosten rond controles sterk terug te dringen.   Afhankelijk van de rol van de supply chain zal elk individu verschillende rechten hebben.

Literatuur

Diamandis, P.H. en S. Kotler. (2020).The future is faster than you think. How converging technologies are transforming business, industries, and our lives. New York: Simon & Schuster.

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum