De rol van blockchain bij digitale innovatie

 
digitale infrastructuur
 

Digitale innovatie is onderdeel van de strategie. Wil Blockchain nut hebben bij de inrichting van een digitale infrastructuur, dan dient aan de volgende criteria voldaan te worden:

 • Verschillende partijen delen gegevens
 • Deze gegevens betreffen geldwaarde
 • De data zijn vertrouwelijk
 • Verschillende partijen bewerken gegevens
 • Gegevens moeten worden geverifieerd
 • Er valt een duidelijke Return on Investment te berekenen
 • Verificatie complex en kostenverhogend is
 • Oplossing om voor Blockchain te kiezen het meest simpel is het probleem op te lossen
 • Oplossing de organisatievorm beïnvloedt
 • Oplossing de bestaande werkprocessen beïnvloedt
 • Oplossing het bestaande ecosysteem beïnvloedt
 • Technische oplossing dichtbij bestaande systemen ligt
 • Oplossing data-intensief maar schaalbaar is

Blockchain is ook disruptief

Blockchain is daarmee dan ook een disruptieve technologie die industrieën en sectoren een wake-up-call geeft door een totaal nieuwe en veilige wijze van databestanden management: het besturingssysteem van de 21e eeuw. Blockchain zal echter niet alle sociale, economische, culturele en technologische problemen oplossen. Zij heeft wel het potentieel om vertrouwensproblematiek in onze samenleving en in het bijzonder de economie sterk te verbeteren. Onzekerheden kunnen door Blockchain worden weggenomen in de (financiële) wereld door nieuwe vormen van ketensamenwerking.

Blockchain trilemma

Blockchain kan een enorme impact hebben op de waardeketen in onze samenleving. Het kan immers een rol spelen bij efficiëntie, transparantie, eigendom, waarde (overdracht), automatisering en dienstverlening. Bij de invoering van Blockchain speelt echter altijd het zogenaamde Blockchain trilemma:

 • Schaalbaarheid
 • Beveiliging
 • Decentralisatie

Een zeer gedecentraliseerd Blockchain is bijvoorbeeld beter beveiligd, maar dat gaat ten koste van de schaalbaarheid. Als het schaalbaar en gecentraliseerd is het weer minder goed beveiligd.

Literatuur

Laurence, T. (2019), Introduction to Blockchain technology. The many faces of Blockchain technology in the 21st century. Van Haren Publishing.

Lim, C.L. en A. Janse. (2020). Blockchain basisboek. Amsterdam: De Boekdrukker.

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum