Voor de zorg om te profiteren van Blockchain gaat het er vooral om de toegang tot zorgdata te controleren. Een perspectief is om een zorg Blockchain als een index te zien, een lijst van alle zorgdossiers en zorgdata van een cliënt. De index is gelijk aan een catalogus in een bibliotheek. De catalogus bevat metadata over een boek en de plek waar het boek te vinden is.
 
Toepassing van Blockchain
 

Identificeren van gebruiker

Transacties binnen de blokken van de Blockchain bevatten een unieke mogelijkheid de gebruiker te identificeren en een encrypted link naar het zorgdossier en een tijdsmarkering wanneer de transactie was gecreëerd. De zorg Blockchain bevat een complete geïndexeerde geschiedenis van alle zorgdata (individuele geschiedenis van een cliënt). De gebruiker bepaalt zelf wie toegang krijgt tot de informatie, waardoor de gebruiker volledige invloed heeft welke data worden verzameld en hoe de data kunnen worden gedeeld.

Controle door de cliënt

De voordelen van werken met Blockchain zijn daardoor een effectieve inrichting van zorginformatie die eenvoudig uitwisselbaar is, beveiliging van de data en controle door gebruikers op de zorgdata. Blockchain maakt een fundamentele herijking van de positie van cliënten mogelijk: er is sprake van complete controle op de eigen data.

Blockchain verplaatst op deze manier de controle die zorgorganisaties uitvoeren naar controle uitgevoerd door het individu zelf. Door informatie te standaardiseren wordt de communicatie tussen professionals en tussen cliënten en professionals versterkt. De cliënt bepaalt welke informatie voor welke zorgprofessional beschikbaar is. Digitalisering leidt er dus toe dat cliënten en patiënten zelf hun informatie beheren in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Decentrale opzet zorg

Blockchain verstrekt een decentrale opzet van de zorg en versterkt daarmee de positie van professionals en cliënten. Blockchain biedt daarnaast nieuwe mogelijkheden om samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals vorm te geven. Real-time beschikbare informatie kan zo veilig toegankelijk worden gemaakt. Doordat eigenlijk geen tussenpersonen nodig zijn kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Literatuur

Gateway Reviewrapport (2020). Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Spannend om        te spreken.

Huizinga, R. (2018. Blockchange! Hoe overleef je de crypto economie. TROI Studio.

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP