Binnenkort moeten alle pensioenregelingen structureel worden gewijzigd. De Ondernemingsraad moet wel vooraf instemmen met de voorgenomen wijziging.

Voordat de Ondernemingsraad akkoord heeft gegeven op de nieuwe pensioenregeling en op de compensatie moeten in de regel eerst nog flink wat harde noten worden gekraakt.

Inschakelen van een eigen adviseur door de Ondernemingsraad

ondernemingsraad

Het is om diverse redenen raadzaam om als Ondernemingsraad een eigen gespecialiseerd adviseur in te schakelen. Deze kan immers de werkgever van repliek dienen daar de werkgever en zijn adviseur het verhaal vaak mondeling heel erg goed kunnen verwoorden.

De werkgever heeft eigen adviseurs en meestal hebben de pensioenadviseur van de werkgever en de werkgever vooraf besproken wat de kaders zijn waarbinnen de nieuwe regeling dient te passen, evenals het maximaal te besteden budget en ook welke richting de nieuwe pensioenregeling dient op te gaan. De adviseur van de werkgever zal geen kritische vragen stellen daar hij het belang van de werkgever voorop zal stellen om tot het gewenste doel te komen.

De adviseur van de werkgever wil immers de relatie met de werkgever continueren.

De pensioenadviseur van de Ondernemingsraad staat aanzienlijk onafhankelijker in het proces en kan doorvragen en doorprikken daar hij de zeer ingewikkelde materie door en door beheerst. Het bijkomend voordeel voor de Ondernemingsraad is dan dat door de werkgever de adviseur als de kwade pier wordt beschouwd. Deze adviseur kan de zware kwesties vaak beter aan de orde stellen omdat hij door de Ondernemingsraad is ingeschakeld.

De Ondernemingsraad heeft recht op een eigen adviseur

Zoals bekend heeft de Ondernemingsraad op grond van de Wet op de Ondernemingsraden recht op een eigen adviseur en ons advies is nadrukkelijk om daar gebruik van te maken daar deze adviseur vragen kan verwoorden die de werkgever liever niet zou willen horen, zoals

 • Worden alle werknemers die erop achteruitgaan volledig gecompenseerd? En zo nee, waarom niet?
 • Met welke veronderstellingen en uitgangspunten wordt gerekend om het verschil tussen voortzetting van de huidige regeling en de voorgestelde regeling in kaart te brengen, zoals:
  • Verwacht rendement van aandelen en obligaties;
  • Renteverwachting;
  • Inflatie;
  • Loonstijgingen;
  • De kans dat de veronderstellingen ook daadwerkelijk worden behaald;
 • Op welk pensioeninkomen mikken we als een medewerker een volledig dienstverband achter de rug heeft bij deze werkgever? 50%, 60%, 70%?
 • Hoeveel risico loopt een werknemer met de voorgestelde pensioenregeling?
 • Welke ondersteuning mag de werknemer verwachten bij het maken van keuzes?
 • etc.

De complexe materie maakt een externe adviseur onontbeerlijk

Het stellen van de goede vragen en het voor de Ondernemingsraad duidelijk maken wat de consequenties zijn van de informatie die de (pensioenadviseur van de) werkgever geeft, helpt de Ondernemingsraad om de juiste keuzes te maken. Als voor de werkgever onwelkome vragen gesteld moeten worden kan de adviseur van de Ondernemingsraad dat vaak beter doen dan een werknemer/lid van de Ondernemingsraad zelf. Deze moet immers na afronding van het pensioentraject weer met deze werkgever door een deur kunnen gaan. Alleen afgaan op de verstrekte informatie van de adviseur van de werkgever is in zo´n belangrijke kwestie gewoon geen optie. De materie is ook veel te gecompliceerd om het als Ondernemingsraad zelf uit te zoeken.