Managementtaal

Moderne managementtaal is gericht op competenties, controle en beheersing en daardoor meestal weinig inspirerend. Om ons denken meer vloeiend te houden is het belangrijk meer in werkwoorden als organiseren te denken in plaats van zelfstandig naamwoorden als organisatie.

Controle is goed; vertrouwen is beter

Begrippen bij elkaar vormen verhalen die betekenis geven aan de wereld om ons heen. Het zoeken naar controle door getallen krijgt een ander perspectief als tellen gezien wordt als een vorm van vertellen. Daarbij geldt dat we niet starten met tellen om daarna te vertellen. In het verhaal is een getal functioneel: tellen is alleen mogelijk door eerst een onderscheid te maken en daarna vast te stellen van meetelt en wat niet (voorbeeld Toeslagenaffaire).

Het belang van auditing komt hiermee ook in een ander perspectief. Het lijkt steeds meer dat als we niet steeds gecontroleerd worden organisaties grote risico’s lopen. Echter andere vormen van borging zoals professionele verantwoordelijkheid nemen of vertrouwen geven zijn minstens zo belangrijk en leiden tot een ander verhaal.

Duiding

verhaal

Verhalen geven duiding. Die vinden we door te handelen. In het handelen ontdekken wat er speelt. Veel innovatie ontstaat door het starten van een pilot. Deze duiding maakt innovatie tot iets bijzonders; blijkbaar is er ook een werkpraktijk die normaal is, maar waar geen innovatie plaatsvindt.

Vasthouden aan oude opvattingen over loopbanen heeft niet veel zin. De kunst is om anders te denken en mogelijkheden voor innovatie te zien. Je bepaalt zelf hoe je op de arbeidsmarkt onderscheidend bent ten opzichte van anderen. Daarvoor werk je een goed verhaal uit. Het gaat daarbij om een verbinding tussen: passie (wat wil je doen), missie (wat wil je realiseren), roeping/bezieling (welke betekenis wil je hebben voor de ander of deze wereld).

Neem je verantwoordelijkheid en leg verantwoording af. Zorg voor een succesvolle transformatie naar je dagelijkse praktijk. Neem anderen hierin mee en leer en ontwikkel samen zodat er een goede verbinding van het geheel is. Doe aan constructieve storytelling.

Literatuur

Twist, M. van. (2018). Woorden wisselen. Werken aan hertaling van besturen, organiseren en adviseren. Deventer: Management Impact

Woldendorp, H. , H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP