Impact digitale technologieën

Veel zorgprofessionals kiezen ervoor om als zzp‘er te gaan werken, omdat ze binnen loondienstverband onvoldoende autonomie en flexibiliteit krijgen. Dat past ook bij een arbeidsmarkt waarin door digitale technologieën voortdurend nieuwe businessmodellen ontstaan. Het gaat er om nieuwe technologieën te omarmen, onnodige hiërarchische structuren af te breken, ruimte te bieden aan talent en ondernemerschap en te netwerken met (wisselende) partners (Volberda 2019).

Hoewel de Commissie Regulering van Werk het werknemerschap als uitgangspunt neemt is er wel aandacht voor de impact van technologische ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan nieuwe functies, waar juist ondernemende werkende een belangrijke invulling aan kunnen geven.

 
ondernemerschap

Innovatie leidt tot nieuwe verbindingen

Bij de toekomstige invulling van de arbeidsmarkt gaat om de balans tussen veiligheid, flexibiliteit en innovatie. Daarbij is het een illusie te denken dat innovatie het gemakkelijkst te ontwikkelen is binnen het kaders van een loondienstverband in een organisatie.

Juist platformtechnologie maakt nieuwe verbindingen mogelijk en zorgt voor flexibiliteit in het verbinden van nieuwe vragen en nieuw aanbod. Hoewel verschillend over de effecten van flexibiliteit wordt gedacht lijkt het er op dat arbeidsmarkten die flexibel zijn ingericht een lagere werkloosheid kennen. Dat wil overigens ook weer niet zeggen dat iedereen ondernemer moet zijn of dat de mensen die kiezen voor flexwerk niet over een bepaalde mate van zekerheid moeten beschikken.

 

Ondernemend handelen

Digitale technologieën leiden tot nieuwe businessmodellen. Door de toenemende digitalisering is sprake van twee fundamentele veranderprocessen: door de steeds complexere software wordt het steeds moeilijker te voorspellen wat mensen ermee gaan doen; veranderingen van samenwerkingsverbanden (organisaties; netwerken) gaan continu door.

Vandaar dat ik het regelmatig over ondernemen dan wel ondernemend handelen heb. In de huidige arbeidsmarkt is wendbaarheid essentieel. Het gaat er om nieuwe concepten voor de moderne arbeidsmarkt te ontwikkelen:

  • op niveau samenleving (creëren van randvoorwaarden voor werken in een digitale omgeving);
  • op niveau van bedrijfstakken (invulling van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden; mogelijkheden voor scholing);
  • op niveau van organisaties (verhouding vast/flexibel)
  • op niveau individuen (in hoger onderwijs vindt nu al verschuiving plaats: student bepaalt eigen (individuele) programma en ontwikkelt, coördineert en stuurt daar op).

Door werknemerschap als vertrekpunt te nemen (commissie Regulering) worden de mogelijkheden voor ondernemend handelen eigenlijk van te voren al belemmerd. De nieuwe balans tussen veiligheid, flexibiliteit en innovatie is in dat perspectief te beperkt uitgewerkt.

 

Literatuur

Commissie Regulering van Werk. In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. Januari 2020.

Good Work. The Taylor Review of Modern Working practices. 2017

Volberda, H., K. Heij en M. Bosma. (2019). Innovatie jij.nu. Management Impact

Woldendorp, H. en T. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP