Mensen of ideeën?

Wat is waardevoller: goede ideeën of goed mensen? Het antwoord is relatief simpel: ideeën komen van mensen, daarom zijn mensen belangrijker dan ideeën. Als een team goed is leiden middelmatige ideeën uiteindelijk tot iets goeds. Hetzelfde geldt voor de werkinrichting.

Als gezegd wordt dat processen verbeterd moeten worden vergeten we dat processen geen agenda hebben die tot resultaten leiden. Met mensen kun je echter wel afspraken maken. Binnen de context van werken wordt steeds meer van je verwacht dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen inzetbaarheid.

Kern werkinrichting

eigen verantwoordelijkheidKern bij de werkinrichting is daarom: verantwoordelijkheid nemen voor het eigen werk en gericht zijn op het bereiken van de afgesproken doelen. Meet wat je kunt, evalueer datgene wat je meet en besef steeds dat je het merendeel wat je doet niet kunt meten.

De functies die je vervult beginnen steeds meer te lijken op ervaringen waarbij je je telkens weer nieuwe kennis en vaardigheden eigen maakt en leert vanuit een ander perspectief naar zaken te kijken. In complexe situaties is moeilijk te voorspellen welke actie tot welk effect leidt. Complexiteit vraagt om een andere aanpak en anders kijken, voorbij bestaande opvattingen en denkwijzen.

Rol management

De rol van management daarbij is niet om risico’s te vermijden om doelen te bereiken, maar te zorgen voor een systeem waarin fouten hersteld kunnen worden. Daarbij speelt wel dat de kosten om fouten te voorkomen vaak veel hoger zijn dan de kosten om een fout te herstellen. Mensen hebben de beste ideeën als het veilig voor ze is om met problemen om te gaan.

Zitten we vast?

Als een organisatie mensen toestaat om problemen op te lossen zonder daar eerst toestemming voor te vragen is het effect dat de organisatie ze veel meer problemen aan kan. Zodra echter een systeem wordt beheerst worden we blind voor de fouten ervan. Daarom is het zo lastig te veranderen. Hoewel er een besef is dat die veranderingen onvermijdelijk zijn klampen we ons vast aan wat we kennen.

Onze hersenen zijn geprogrammeerd om patronen te herkennen in wat we zien en horen en bij interacties. Kunnen werken met veranderingen bepaalt de mate van creativiteit. De waarneming van iemand anders is verschillend dan die van jezelf. Persoonlijkheden lijken op etages van een flatgebouw: mensen wonen op verschillende verdiepingen en hebben een verschillend uitzicht. In een creatieve omgeving worden die verschillen gewaardeerd. Het gaat niet om stabiliteit maar om balans.

Literatuur

Catmull, E. (2014). Creativity, inc. Hoe creëer je een cultuur waarin creativiteit ontstaat en floreert. Amsterdam: Bruna

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP