“If something can’t go on forever, it won’t.”(de wet van Stein)

Afname van meerwaarde

professionele loopbaanHoewel Stein’s wet gericht was op economische wetmatigheden geldt de wet ook voor onszelf: het professionele leven houdt op, ons leven houdt op. In vrijwel alle hoogwaardige professionele domeinen neemt de eigen meerwaarde af tussen eind dertig en begin vijftig. De top van een professionele loopbaan bevindt zich meestal na 20 jaar als professional in dienst te zijn.

Wat is ‘half-leven’?

Daarbij zijn er wel verschillen. Het tijdstip wanneer de helft van iemands werk is geproduceerd heet ‘half-leven. Daarna neemt de eigen productie gestaag af. Hier enige voorbeelden van half-leven:

  • Schrijvers: 20.4 jaar na de start van hun schrijversloopbaan
  • Dichters: 15.4 jaar
  • Wiskundigen: 21.7 jaar
  • Geologen: 28.9 jaar
  • Historici: 39.7 jaar (de schrijver van deze blog is historicus en heeft dus nog jaren te gaan)

Verschil jong versus oud(er)

Een belangrijke reden voor het verval is dat de prestaties van de prefrontale cortex (voorhoofd) afnemen. Dit heeft tot gevolg dat de mogelijkheden voor snelle analyses en creatieve innovaties gaan afnemen. Een aantal specifieke taken (multi-tasking) worden steeds moeilijker om uit te voeren. Ouderen zijn eerder afgeleid dan jongeren.

Daar staat echter tegenover dat bij het ouder worden men steeds beter wordt in het verwoorden van gebeurtenissen. Een bij aspect is een grotere vaardigheid in Scrabble en Wordfeud. Vanuit werkperspectief neemt de vaardigheid toe om complexe ideeën te combineren en te gebruiken. Daarnaast is men beter in staat ideeën van anderen te interpreteren. Bij de start van de loopbaan kun je een groot aantal feiten (codes) hanteren; bij het ouder worden komt er meer inzicht wat die feiten eigenlijk betekenen.’

Ander perspectief

Binnen dit perspectief is sprake van een andere ervaringsgrondslag. De digitale transformatie verhoogt de complexiteit van wat om ons heen gebeurt. Dat betekent dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn. Daarbij is er een verschil tussen de oudere generaties die vooral de digitale transformatie als iets externs ervaren en de jongere generaties die de digitale transformatie al meer hebben geïnternaliseerd. Voor ouderen bestaat een werkelijkheid zonder smartphone. Voor jongeren niet.

 

Literatuur

Brooks, A. C. (2022). From strength to strength. Finding success, happiness, and deep purpose in the second half of life.New York: Portfolio

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP