Menselijke intelligentie

artificial intelligenceHet is duidelijk dat technologische ontwikkelingen snel (steeds sneller) gaan. Valt daar iets meer over te zeggen?  Het lijkt niet onlogisch te veronderstellen dat dat de waarde van producten en diensten door automatisering naar beneden gaat en dus goedkoper wordt. Het omgekeerde geldt dan voor activiteiten die alleen mensen kunnen. We gaan meer betalen voor authentieke menselijke ervaringen.

Mensen zijn intelligent in de mate dat hun acties naar verwachting leiden tot het doel dat ze willen bereiken. Die acties vinden steeds meer in een digitale context plaats waarbij smartphones en sociale media de wijze hoe we met anderen omgaan veranderen. Mensen beschikken daarnaast over gezond verstand redenering die door AI nog niet ingeregeld kan worden.

Meerwaarde AI

De meerwaarde van AI is het ontwerp van intelligente machines die nauw aangesloten zijn hoe mensen zich gedragen, hoe we tot besluiten komen en hoe we de wereld ervaren. Hierbij gaat het dus om de augmentatie van menselijke activiteiten. Bijvoorbeeld platforms van Oracle en SAP bieden nu al veel meer inzicht in de beschikbare werkcapaciteit. Op die manier kunnen processen worden verbeterd en prestaties worden geoptimaliseerd. Laag complexe taken worden ingeruild voor hoogwaardige complexe activiteiten.

En straks?

Eén van de vraagstukken is of Artificiële Intelligentie (AI)  de rol van mensen gedeeltelijk gaat overnemen. Er is tussen experts echter weinig consensus wat AI is en wat het gaat betekenen. Ford heeft in 2018 23 experts op het gebied van AI geïnterviewd. 16 kwamen met de volgende voorspelling wanneer AI op het niveau van menselijke intelligentie zou zijn (geredeneerd vanaf 2018):

A: 2029 (Kurzweil)
B: 2038
C: 2040
D: 2068 (3 van de 23 experts)
E: 2080
F: 2088
G: 2098 (2 van de 23 experts)
H: 2118 (3 van de 23 experts)
I: 2168 (2 van de 23 experts)

Het gemiddelde is daarmee 2099. We hebben (mogelijk) nog even.

Literatuur

Ford, M. (2018). Architects of intelligence. The truth about AI from the people building it. Birmingham: Packt Publishing

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM). Amsterdam: SWP