Veranderen van routines

De digitale wereld van vandaag is complex en vraagt om een nieuwe manier van werken, denken en doen. Organisaties moeten zich tegenwoordig in korte tijd aanpassen aan een volledig digitale dienstverlening. De veranderingen bij de implementatie van de digitale transformatie stellen nieuwe eisen aan hoe er gewerkt wordt. Digitale technologie sluit vaak niet aan op de routines en is geen integraal onderdeel van de manier van werken.

Standaardisatie

digitale transformatieSoftware werkt bij gestandaardiseerde processen en data. Door deze vergroting van standaardisering binnen de organisatie wordt de interne flexibiliteit en adaptief vermogen van de organisatie verminderd. Daarnaast wordt software gebruikt om nieuwe trends in beeld te brengen die strategieontwikkeling noodzakelijk maken die verbonden zijn met de strategie van de gehele organisatie. Een reorganisatie dient daarom altijd gebaseerd te zijn op een analyse van de omgeving en dus nooit om de verandering van de organisatiestructuur.

Een voorbeeld is de werkwijze van Amazon: het vergaand digitaliseren is gebaseerd op het begrijpen van operationele excellence door het breed toepassen van AI en machine learning, geavanceerde robotica en zoveel mogelijk know-how omzetten in software.

Verbinding technologie en werkproces

Een digitale transformatie draait om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Het gaat om een fundamenteel herontwerp van processen. Technologie is hiermee niet het doel maar een enabler. Een belangrijke impuls van verandering komt voort uit het verbinden van proces en technologie.

Digitale transformatie gaat echter niet alleen over technologie. Het gaat om verandermanagement dat door technologieën wordt mogelijk gemaakt om de doelmatigheid en effectiviteit van dienstverlening te verhogen. De digitale transformatie kent de volgende kenmerken: doelmatiger maken van werkprocessen, realiseren van waardevermeerdering en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen om de klant nog tevredener te stellen. Een digitale strategie is daarmee niet alleen een zaak van het management, maar ook van professionals. Daarbij is het essentieel rekening te houden met (het ontbreken van) de digitale vaardigheid van die professionals.

Waar zijn we (minder) goed in?

Het is daarom belangrijk te beseffen waar we goed in zijn: begrijpen van subtiliteiten, analyseren van een context, ervaringen toepassen en kunnen onderscheiden van patronen. We zijn minder goed in aandacht vasthouden, precisie, consistentie en volledig bewust te zijn van onze omgeving. We houden van afgeleid worden. De plus en de min worden in een digitale omgeving in balans gebracht. Onze minder sterke punten kunnen worden gecompenseerd door digitalisering.

Het gaat dus niet alleen om het ontwikkelen en implementeren van een digitale strategie, maar daarna ook om het begeleiden van de professionals die ervan zouden moeten profiteren.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM). Amsterdam: SWP