Inzet technologie

digitale technologieënDe inzet van digitale technologieën wordt steeds meer gezien als de oplossing van het arbeidsmarktekort in de zorg. Waar kunnen we aan denken bij de inzet van digitale technologieën? Gebruik Elektronisch Cliënten Dossier, Klinische beslissingsondersteunende systemen, telemedicine en draagbare medische apparaten.

Implementatie dient gefundeerd te zijn op verandermanagement gericht op implementatie van technologie. Dit lijkt een open deur, maar is essentieel voor een succesvol traject. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ondersteunen en training van professionals en cliënten (inclusief nazorg) en de introductie van nieuwe werkprocessen die (meetbaar) de ervaringen van cliënten of patiënten verbeteren. Hoewel meetbaarheid belangrijk is gaat het wel om het besef dat het kwantificeren van de impact soms lastiger is dan inzicht in de kwalitatieve ervaring van cliënten of professionals.

Er is  een tweetal websites die instrumenten tonen om digitale technologieën in te kunnen zetten:

  1. www.zorgvoorinnoveren.nl
  2. www.zorgvannu.nl

Stappenplan

Zorgvannu geeft een overzichtelijk stappenplan om te komen tot een effectieve implementatie:

Belang strategie

Digitale transformatie gaat niet alleen over technologie en de implementatie ervan. Het gaat over het kijken naar de organisatiestrategie vanuit het perspectief van technologische mogelijkheden Een digitaal veranderproces krijgt vorm langs twee dimensies, namelijk de mate waarin digitale technologie wordt toegepast en de mate waarin de organisatie grip heeft op het veranderingsproces dat gepaard gaat met de introductie en opschaling van digitale technologie. (kijk ook hier)

Interventies

In ons ‘Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties hebben we de ontwerpeisen de digitale transformatie vraagt beschreven en welke veranderkundige interventies nodig zijn om een succesvolle implementatie mogelijk te maken. We hebben een eigen model voor de implementatie van digitale transformatie ontwikkeld waarin we het systeemdenken, de rol van de professional (autonomie), de rol van management, de gewenste strategie en de invulling van leiderschap combineren. Daarmee wordt onze aanpak een combinatie van systeemdenken, digitale transformatie en veranderkunde.

Literatuur

 Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). ‘Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties’. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix. Amsterdam: SWP