Wat zijn de goede vragen?

strategische agendaDie heeft in ieder geval met de impact van digitalisering en de gevolgen van Corona te maken. Het is inmiddels onvermijdelijk dat die impact gaat toenemen (ChatGPT). Goede strategische vragen zijn in dit perspectief: hoe veerkrachtig is mijn organisatie om met (snelle) veranderingen om te gaan; hoe blijf ik aantrekkelijk op de arbeidsmarkt; hoe digitaliseer ik (zelf) werkprocessen; hoe ga ik om met hybride werken.

Digitalisering gaat door

Veel strategieontwerpen worden gekenmerkt door een lineaire opzet. Op basis van aannames wordt gekomen tot een extrapolatie. Lineaire extrapolaties blijken echter niet te kloppen omdat ze geen zicht hebben op technologieën en problemen die exponentieel stijgen. Laten we eens naar een paar kijken: impact van hybride werken. Veel functies in de zorg zijn gebaseerd op fysiek contact. Een uitgangspunt van ICT ontwikkelingen is :’dat wat geautomatiseerd kan worden, gaat geautomatiseerd worden’. Vraag voor management is dus welke werkprocessen (bedrijfsvoering, maar ook zorg) gedigitaliseerd kunnen worden.

Hybride werken

Door hybride werken ontstaat ook ruimte om de balans tussen werk en leven op een andere manier in te richten. Hoe maak je gebruik van die ruimte om nieuwe concepten op de arbeidsmarkt neer te zetten. De (huidige) toename van zzp ‘ers lijkt ook een eigen antwoord op die vraag: er is behoefte aan eigen sturing in het werkend leven. Dat lijkt voor planning lastig, maar juist geldt dat digitalisering nieuwe mogelijkheden biedt voor de verbinding tussen professional en cliënt.

Nieuwe concepten bieden ook de mogelijkheid om als werkgever aantrekkelijker te worden. Hoe zorg je ervoor dat talentvolle en ondernemende professionals geïnteresseerd zijn in de eigen organisatie. Digitalisering vergt soms schaalgrootte. De vraag is dan hoe minvulling wordt gegeven aan een gezamenlijke agenda (netwerkvorming).

Diversiteit en inclusie

Dat er behoefte is aan zowel diversiteit als inclusie is ook wel duidelijk. Minder duidelijk is echter hoe je dat in de praktijk brengt. De vraag is welke mogelijkheden de eigen organisatie biedt en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Een aandachtspunt daarbij is de verbinding met de gemeenschap waarin de organisatie opereert.

Wat betekent doelmatigheid?

De overheid heeft inmiddels geconstateerd dat we weer preciezer gaan kijken naar budgettaire kaders. Het is duidelijk dat van organisaties gevraagd zal worden om hun middelen (en mensen) op een adequate wijze in te zetten en gebruik te maken van de creativiteit die zijn potentieel met zich meebrengen. Het gaat dus niet alleen om doelmatigheidsverbetering, maar juist om de inzet van mensen en middelen op die plekken waar contacten met cliënten plaats vinden.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM).  Amsterdam: SWP

McKinsey (2023). The state of organizations in 2023.