Versterken van zelfzorg en zelfregie kan door websites met toegankelijke informatie (bijv. www.thuisarts.nl; www.dokterdokter.nl; www.gezondheidsplein.nl; www.curaevitelbalie.nl) . Thuisarts geldt als een belangrijk startpunt voor medische informatie voor de hele zorgketen.
 
digitale transformatie van de zorg

Snellere toegang tot informatie over de zorg

Informatie over de zorg kan toegankelijk gemaakt worden via chatbots en door via slimme algoritmes het verstrekken van gerichte en gepersonaliseerde leefstijl- en gezondheidsadviezen. De consumentenmarkt van gezondheidsapps, sensoren, wearables en video-applicaties snelgroeiend. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om apps waar je dieetvoornemens, weegschaalscores, slaappatroon en bloedruk kunt combineren.

Via veel gebruikte websites kunnen burgers actief wegwijs worden gemaakt met apps, zoals de Engelse NHS dat al doet (www.nhs.uk/apps-library). Ten slotte is het belangrijk om technologische innovatie te combineren met sociale innovatie. Hoe benutten we de technologie? Daarbij is het belangrijk te investeren in de digitale vaardigheden van alle burgers.

Voor fundamentele veranderingen vormt het model van waardegedreven zorg een goede basis

COVID-19 zorgt voor een versnelling van mogelijkheden. Die is echter meer gericht op verbetering van werkprocessen dan op fundamentele veranderingen in de organisatie van zorg. Om die veranderingen door te voeren is het belangrijk om effectieve voorbeelden breed te delen. Het model van waardegedreven zorg biedt daarvoor een goed kader.

Overwinnen van weerstanden

Bij beroepsgroepen zijn er drie soorten weerstand bij digitalisering.

  • De eerste is financieel, bijvoorbeeld als artsen minder verdienen doordat hun patiënt thuis geholpen wordt in plaats van in het ziekenhuis langs te komen.
  • De tweede gaat over macht, sommige artsen moeten eraan wennen dat hun patiënten goed geïnformeerd de spreekkamer binnenkomen.
  • De derde is: veel zorgprofessionals geven aan dat zij in hun opleiding niet voorbereid zijn op de effecten van technologie op het werk dat zij doen. Tegelijkertijd geeft, gelukkig, een groot deel van de zorgprofessionals aan zich comfortabel te voelen (Vitale mensen. Slimme zorg).

Verbetering van data-uitwisseling

Zorgaanbieders kunnen beter worden gefaciliteerd en ondersteund bij hun transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Eén van de grote problemen in de zorg is dat data-uitwisseling tussen zorgaanbieders problematisch verloopt. Een regionaal datamodel kan daarbij ondersteunen. Per 1 juli 2020 zijn alle zorgverleners verplicht om patiënten digitale inzage te geven. Om de kansen van digitalisering, inclusief nieuwe technologieën als artificiële intelligentie en big data-analyse, optimaal te kunnen benutten is een makkelijke en veilige data-uitwisseling essentieel.

 

Literatuur

Vitale mensen. Slimme zorg. (2020). VNO-NCW/MKB Nederland

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2019). Dit is waardegedreven zorg. Veranderen vanuit systemisch perspectief. Amsterdam: SWP

Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de zorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP