Context: vitale omgeving

InfraVitaal biedt nieuwe inzichten in het creëren van een vitale omgeving door digitale infrastructuren. Vernieuwing draait om goede faciliteiten in een aantrekkelijke en stimulerende omgeving.. Drijfkrachten achter deze ontwikkelingen zijn toepassingen van software in vastgoed, nieuwe technologie, circulariteit.

De vastgoedwereld bevindt zich dan ook op een kantelpunt van transitie: een ingrijpende en onomkeerbare kanteling van (vastgoed)systemen in de samenleving, en ’technologische mogelijkheden, die we nu moeilijk kunnen voorzien.
 
digitale infrastructuren
 

Blockchain

De disruptieve veranderingen in de vastgoedwereld vragen om een andere werkwijze: circulair, smart en energie regulerend. Vastgoedfinancieringen kunnen met Blockchain verder worden geautomatiseerd. Blockchain is een netwerk database waarin transacties transparant worden geregistreerd. Blockchain wordt vaak vergeleken met een digitaal grootboek. Elk blok bevat informatie over transacties en een verwijzing naar het vorige blok (de zogenaamde hash), waardoor er een ketting van data ontstaat. De data wordt decentraal opgeslagen in een netwerk van computers. Iedereen beschikt daardoor over een identieke kopie van de blockchain.

Burgerinitiatieven

Hierdoor kunnen nieuwe patronen van gebruikers vastgoed ontstaan: burgerinitiatieven. Bestaande instituties zullen gaan verdwijnen of ingrijpend veranderen, andere partijen zullen opstaan. Het gebruik van blockchain technologie is niet alleen een zeer veilige methode maar maakt ook het gebruik van een derde partij (zoals een bank of een overheid) volledig overbodig. Aangezien in de vastgoedwereld het aantal tussenpersonen overweldigend is, stijgt het totale benodigde budget aanzienlijk. Door het gebruik maken van onder meer blockchain technologie wordt het aantal tussenpersonen aanzienlijk beperkt en is sprake van lagere kosten.

Gebouwen worden door ons ‘smart’ gemaakt door ons besturingssysteem. De data van de sensoren zouden kunnen worden opgeslagen in een blockchain waar vervolgens een smart contract aan gekoppeld kan worden.

Digitale infrastructuur

Door vanaf de start van projecten te werken vanuit een digitale infrastructuur kan aangesloten op wensen van gebruikers en opdrachtgevers en een vitale omgeving flexibel worden ingericht. Hierbij gaat het om versterken van bestaande locaties en het ontwikkelen van nieuwe. Voor kantoren gaat het om flexibele inrichtingen en verduurzaming van de(bestaande) voorraad.

Standaardisering op basis van data vergroot zowel de snelheid van herinrichting als de doelmatigheid. Het is wenselijk het gebruik (en gebruiksduur) van bedrijfsruimte flexibeler te maken, waarbij circulariteit voorop staat. Tevens gaat het om het smart inrichten van logistieke processen. Smart gebouwen zullen steeds vaker een belangrijk concurrentievoordeel vormen.

Ons besturingssysteem biedt data over beheer, coöperatieve modellen, service kosten, energiemanagement, toegangsbeheer, facilitaire services , VVE-status, plattegronden en meetstaten, materialen en producten, kwaliteitsborging bij realisatie, gebouwpaspoort, reputatie partijen, keuringen en controles, onderhoudshistorie installaties, track record betrokken netwerkparticipanten.

Smart bouwen en ontwikkelen wordt gekenmerkt door het energieneutraal -en energieleverend - maken van de gebouwde omgeving; het digitaal en slim maken van woningen; een circulaire economie; het levensloopbestendig maken van woningen.

Uitwerking

InfraVitaal is gespecialiseerd in het creëren en regisseren van de totstandkoming van toekomstbestendige oplossingen op gebied van energie,- mobiliteit,- zorg,- en bouwtransitie. De IVO is een transitie-instrument ontwikkeld denkend vanuit de randvoorwaarden en de mogelijkheden van de energietransitie. De ontwerpstrategie is gebaseerd op het automatiseren en reguleren van energiestromen.

De combinatie van toekomstgerichtheid en toekomstbestendigheid wordt bereikt door de ontwerpstrategie, gefundeerd op nieuwe platformarchitectuur en de mogelijkheden van interactieve automatisering. In een gebouwde omgeving dat is ontworpen op basis van onze IVO platformarchitectuur weten de gebouwen en de omgeving uit zichzelf wat er moet gebeuren en wanneer, is toekomstbestendig en zelflerend (Artificiële Intelligentie ready). Het optimaliseert zichzelf en past zich automatisch aan.

Het IVO besturingssysteem is het intelligente brein en verbindt op basis van een multifunctionele sensorlaag alle componenten in gebouw en omgeving. Het softwareplatform stuurt en beheert integraal de thematieken Energie, Comfort, Gezondheid, Veiligheid en Functionaliteit. Onze aanpak is gebaseerd op systeemintegratie, toekomstbestendige oplossingen voor (geïntegreerde) domeinen zoals wonen en zorg en sociaal-publiek domein; eigen IVO besturingssysteem; netwerkstructuur met preferred suppliers

De ontwerpstrategie vertaalt zich naar het aanbrengen van automatisering in een gebouwde omgeving. Het gaat hierbij zowel om de bestaande gebouwen als te ontwikkelen gebouwen (gebieden).

Literatuur

Rotmans, J. (2017), Groningen als vliegwiel voor een energieneutraal Nederland. Breda: CorporatieMedia.
Veuger, J. (2017) Een wendbare vastgoedeconomie met Disruptie & Blockchain. Groningen: Hanze Hogeschool
Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum