Betekenis Goed Werk in de gezondheidszorg

In onze steeds veranderende wereld, waar de druk op gezondheidszorgsystemen wereldwijd toeneemt, is het cruciaal om niet alleen te kijken naar de kwaliteit van de zorg die we leveren, maar juist ook naar de kwaliteit van het werk dat onze zorgprofessionals dagelijks verrichten. 'Goed Werk' vormt de kern van een gezonde zorgomgeving, niet alleen voor de patiënten maar ook voor degenen die zorg verlenen. Maar wat betekent 'Goed Werk' eigenlijk, en waarom staat het tegenwoordig zo onder druk?

In ons boek binnenkort te verschijnen boek 'Interventies voor Goed Werk’ (SWP 2024) definiëren we goed werk als werk dat professionele tevredenheid biedt, het welzijn van de werknemers bevordert, en optimale zorg garandeert.

Spanning tussen idealen en de realiteit

gezondheidszorgDe gezondheidszorg is een sector die inherent geassocieerd wordt met intense emotionele en fysieke uitdagingen. Zorgprofessionals, zoals artsen en verpleegkundigen, treden dagelijks deze uitdagingen tegemoet, vaak onder minder dan ideale omstandigheden. Van personeelstekorten en beperkte middelen tot een overmaat aan bureaucratie, de factoren die 'Goed Werk' onder druk zetten zijn talrijk en complex.

De gezondheidszorg is een sector waar idealen en de realiteit vaak in conflict zijn. De nadruk op efficiënte werkprocessen (zorgpaden) en inzet van technologie kunnen ook tot eentonigheid leiden. Steeds meer patiënten zoeken kennis op websites of geloven influencers (tegen vaccinatie). Het aanzien van artsen en de mogelijkheid om goede interventies voor te stellen komen onder druk te staan.

In het professionele vak is sprake van een spanning tussen de afronding van de opleiding en de uitdagingen van de werkpraktijk. Die werkpraktijk kent ook nog eens een overvloed van richtlijnen en protocollen.

Bijdrage organisatie en zorgprofessional

Wat kan de organisatie verzorgen: zorg voor een passende werkdruk, zorg dat de juiste middelen ter beschikking staan; biedt controlemogelijkheden en flexibiliteit, vind ondersteuning normaal, creëer een gemeenschapsgevoel en zorg voor een goede privé-werkbalans.

Wat kunnen professionals zelf bijdragen: ruimte om hun rol volgens hun professionele normen en ethische overtuigingen uit te oefenen; ontwerp van dat ze zowel de behoeften van de patiënten als die van de zorgverleners ondersteunen en gebruik maken van digitale transformatie.

Literatuur

Eliens, A., H. Woldendorp en A. Jeninga. (2024). Interventies voor Goed Werk. Het voorkomen en oplossen van burn-out in de gezondheidszorg. Amsterdam: SWP.

Rode, H. (2021). Het is maar werk. Anti-afbrandboek voor artsen. Utrecht: De Tijdstroom