Gratis second opinion voor uw beleggingsportefeuille

De Second Opinion Total Scan (SOT-Scan) geeft een volledig inzicht in de opbouw van uw beleggingsportefeuille. Er wordt gekeken naar:

  • spreiding over verschillende vermogenscategorieën
  • geografische spreiding
  • sectorrotatie
  • kostenstructuur
  • mutatievolume
  • adviesrol vermogensbeheerder/bank

Als gevolg van de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2014 verandert de adviesrol van uw bank en/of vermogensbeheerder. Doordat zij de gemaakte kosten open en bloot aan hun klanten voor moeten leggen is het waarschijnlijk (in Groot-Brittannië, waar vorig jaar al het provisieverbod is ingevoerd, is dat gebeurd) dat beleggers hierdoor afgeschrikt worden. Waar u voorheen wel tot 1.5 a 2% beheersfee betaalde, kunt u nu voor een reëel, vast bedrag een degelijk, onafhankelijk en op maat gesneden advies eisen.

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de aanvraag knop heeft gedrukt, wordt zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en beleggingsspecialist Nico Inberg, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

Vul hieronder uw gegevens in om de gratis scan aan te vragen en er wordt zo snel mogelijk met u contact opgenomen.


© Multiraedt 2024