Gratis E-Book: Gids Werkgeluk

Integriteit, Geluk En Liefde In Een Organisatie

Deze gids gaat over Integriteit als kracht voor (werk)geluk. Het essay is te vatten met:

 • Uiteindelijk zal ‘de liefde voor het leven’, het ‘begrijpen van de tijdgeest’ en het ‘nastreven van geluk’ (persoonlijk en voor de organisatie) ertoe leiden dat er telkens een constructief standpunt ontstaat voor integer handelen.’
 • Het betreft een uitnodiging om meer beschouwend te kijken naar waarom en waardoor we ergens positief/neutraal/negatief tegenaan kijken. Nog belangrijker is het er vervolgens een positieve draai aan te geven.
 • Vanuit het besef van de tijdgeest kun je in- of uitgezoomd je telkens afvragen “Wat zie ik en wat betekent dit voor mij / voor mijn organisatie?, wat is daarbij de beleving die wordt gekleurd door je affectie / aversie voor hetgeen je waarneemt”?

Kracht als kernwoord

Het essay biedt ook de volgende focuspunten om krachten herkenbaar te positioneren:

 1. waarden als krachten.

  Hetgeen wij als mensen betekenis geven is een fundament voor hoe wij met contexten en vraagstukken omgaan.

 2. krachten die spelen tussen de organisatie en haar omgeving.

  Het Creatief-artistiek verbeeldingsproces in het paradigma wordt gezien als een (dienend en uitvoerig) proces van bewustwording voor inzicht.

 3. krachten van emoties (volgens filosoof Spinoza).

  Het omzetten van negatieve emoties naar positieve emoties blijkt een geschikte invalshoek als voorwaarde voor integriteit.

Fundament

André: ‘In het essay wordt het Idee-Beeld-Vorm paradigma uit mijn boek De Glunderende Organisatie (DGO) verder uitgewerkt, voor een ‘koppeling tussen het individu en de organisatie’. Het laat zien hoe belangrijk (gezamenlijke) beelden voor vernieuwing zijn.’

Focus in de paragrafen

Par. 1: Technologie wordt als impact voor mensen met een achterstand daarop vanuit de scharnierdeugden bezien met een voorstelling hoe met de betekenis daarvan om zou kunnen worden gegaan.

Par. 2-3: Aan de hand van twee wetenschappelijke artikelen komt integriteit aan de orde.

Par. 4: Casuïstiek, met in deze versie slechts enkele citaten uit het essay. In de zin van dat er een kijk nodig is een overdondering van het negatieve om te zetten naar het positieve.

Klik op “download nu” en er verschijnt een pop-up formulier.

Vul uw gegevens en klik op de download knop. Het e-book kunt u vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door André Bruijn en Multiraedt, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Privacyverklaring:

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

© Multiraedt 2024