André Bruijn, Verandermanager

André Bruijn, Verandermanager

Verandermanagement voor Gemeentes provincies en rijk

Profiel EEN BELANGRIJK HANDELSMERK van mij is het duiden van persoonlijke- en teamwaarden, vanuit de betekenis van taalgebruik. Het is fundamenteel voor (zelf)reflectie en bewustwording over waarin we (sociaal) onbekwaam (b)lijken.
Als specialiteit pas ik dit toe voor bewustwording inzake (morele) Professionele Verantwoordelijkheid/Integriteit en het omgaan met dilemma’s, daar waar men zich bezig wil houden met de implementatie van een Integere Organisatie. Als (erkend) SIO-integriteits DESKUNDIGE beschik ik voor dat laatste tevens over de kennis en vaardigheden daarvoor een plan op te stellen. Tevens ben ik met deze focus deel van de samenstelling van de Buitenkamer (buitenkamer.org) aan de VU. Een mogelijke werkvorm voor inzicht in integriteitsvraagstukken betreft ook mijn docentschap voor workshop aan de ConflictAcademieBreda.

Het willen stimuleren van samenwerking en mijn kijk op mens- en samenleving hebben in 2020 geleid tot MIJN BOEK 'ORGANISATIEKRACHTEN, INTEGRITEIT, GELUK EN LIEFDE' en in 2016 tot MIJN BOEK/ESSAY ‘DE GLUNDERENDE ORGANISATIE’. De natuur brengt ons tot het 'waarnemen’ van schoonheid, het ‘zien’ van eenvoudige oplossingsrichtingen en het 'beleven' van de (onverwachte) ‘grofheid’ waarmee processen zich onthullen, tonen en ontwikkelen. Het bracht mij tot het werken aan vernieuwingskracht vanuit verbeelding.

Route naar 2020:
Na een bouwkundige/vastgoed carrière ging ik, gevoed door bestuurlijke ervaring en een planologiestudie, mij op mijn 38e jaar bezighouden met bewonersparticipatie en het proces van (fysiek en sociaal) wijk- en stadsbeheer.

Na 5 jaar te hebben gewerkt als manager Beheer Openbare Ruimte in een geprivatiseerde setting, begon ik op mijn 45e jaar (2005) mijn huidige bedrijf Bruijn Management & Ontwikkeling (Bmo) met interim-opdrachten op het vlak van geprivatiseerd beheer en voor infrastructurele projecten.

In 2008 werd Bmo-coaching en Bmo-procesmanagement een feit. Dit vanwege de reeds jarenlange focus op (wetenschappelijk) psychologie/leiderschap in organisaties en verandermanagement, alsmede het willen doorgronden van de samenleving.

Het begeleiden van bedrijfs-/veranderprocessen hebben MIJN FOCUS ANNO 2017 gebracht op: ‘waardengedreven organiseren/- leiderschap, samenwerkingsvraagstukken en strategische verdienmodellen’, met een expertrol betreffende Professionele Verantwoordelijkheid/Integriteit.

Verhalen vanuit multidisciplinaire blik:
Mijn multidisciplinaire aandacht/opleiding betreft: coachen op organisatieontwikkeling, cultuurverandering, organisatie-psychologie, filosofie, leidinggeven, zelfleiderschap, bestuurskunde en leefbaarheidsmanagement. Het doet mij in- en uit kunnen zoomen op wat er leeft voor succes. Hiervoor werk ik graag vanuit betekenisvolle verhalen en ontdekkings- en oplossingsgerichte dialoog-/werkvormen, met oog voor de beleving van wat cultuur feitelijk is.

Desgevraagd ben ik als gitarist de inspirator voor ‘Wat muziek doet leren over ondernemerschap!’
Website http://www.bruijnontwikkeling.nl/indexnewstart.html
Rechtstreeks contact 06-51613176
Social media LinkedIn Twitter
Provincie Zuid-Holland
Werkervaring Hoofdpijlers:
- Facilitator Professionele Verantwoordelijkheid/Integriteit
- Facilitator Waardengedreven organiseren/-leiderschap
- Facilitator teamontwikkeling / samenwerken
- Gemeenten: evalueren samenwerken mét fusieadvies / vorm-geven strategische verdienmodellen
- Bedrijfsleven: begeleider organisatie-ontwikkeling
- Gangmaker Westland WerkenInNetwerken, nieuwe ondernemende manier van samenwerken

Subpijlers:
- Mentorschap ondernemers
- Gespreksleider voor filosofisch café / het maatschappelijk gesprek
- Deeltijddocent persoonlijke ontwikkeling (universitair)
- Trainer politieke fracties

Ad1 Facilitator Professionele Verantwoordelijkheid/Integriteit
Ad1a Workshopleider Bedrijfsethisch Diner ‘Waarden voor je werk’ (2017)
Ad2 Workshopleider Hogeschool ‘Seminar (L)eer van je werk (2017): ‘Wat muziek doet leren over ondernemerschap!’
Ad3 Facilitator ontdekken persoonlijke waarden onderwijsdirecteur
Ad4 Mentor MKB-ondernemers
Ad5 Gemeentelijk Procesbegeleider voor impuls aan fusieproces
Ad6 Begeleiding persoonlijke ontwikkeling ambtenaar vanuit waarden
Ad7 Studenten > a.d.h.v. ranking ValuesOnLine zelfontdekking persoonlijke waarden gefaciliteerd
Ad8 Inspiratiecollege Hogeschool over ondernemerschap
Ad9 Studenten > a.d.h.v. ranking ValuesOnLine zelfontdekking persoonlijke waarden gefaciliteerd
Ad10 Workshop ontwikkeling team zorginstelling
Ad11 Begeleider organisatie-ontwikkeling handelsbedrijf
Ad12 Docent muziek pedagogisch medewerkers
Ad13 Workshopserie teamontwikkeling zorginstelling
Ad14 Facilitator team voor praktische waarde Beheer Openbare Ruimte/Gebiedsontwikkeling
Ad14 Bestuursopdracht ‘evaluatie horizontaal samenwerken Stadsbeheer’
Ad15 Ontwikkeling politieke fractie voor koers uitzetten naar coalitie
Ad16 Interim Hoofd gemeentewerken
Ad17 Gespreksleider breed maatschappelijk middenveld over Stadsvisie
Ad18 Gemeentelijk procesmanager/coach beleidsmedewerkers
Ad19 Workshopbegeleider Opdrachtgever/Opdrachtnemerschap
Ad20 Gemeentelijke procesmanager werkprocessen en Europese aanbesteding
Ad21 Adviseur contract- en planvorming Beheer Openbare Ruimte
Opdrachtgevers 1. Handelsbedrijven
1a. Netwerk Bedrijfsethiek Nederland
2. Hogeschool InHolland
3. Onderwijsdirecteur 6-tal basisscholen
4. Diverse zelfstandig MKB-ondernemers
5. Gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
6. Gemeentelijk strategisch ambtenaar
7. Unipartners (Erasmusuniversiteit)
8. Hogeschool Avans
9. Utrechts Medisch Centrum
10. Argos Zorggroep
11. Handelsbedrijf in metaal en accu’s
12. ROC Mondriaan
13. Zorgcombinatie Nieuwe Maas
14. Gemeente Alphen aan den Rijn
15. Politieke fractie
16. Gemeente Neerijnen
17. Gemeente Schiedam
18. Gemeente Lansingerland
19. Regiobureau Drechtsteden
20. Gemeente Gouda
21. ONS-groep/IRADO

Laatste blogs

© Multiraedt 2024