Gratis E-Book: Productiebedrijf automatiseren?

Als een bedrijf groeit, wordt automatisering van de kritische bedrijfsprocessen noodzakelijk om het bedrijf onder controle te houden.

De drempel om daaraan te beginnen is vaak hoog. Kennis en ervaring ontbreekt nogal eens, of men kent de verhalen van mislukte projecten. Hoe pak je zoiets aan? Hoe zorg je dat het niet uit de hand loopt?


Dit e-boek geeft handgrepen in de vorm van een basisprincipe voor gestructureerd en efficiënt werken, daarop aansluitend een stappenplan voor het opstellen van een ICT architectuur en een mogelijk automatiseringsproject.

In de bijlagen zijn processchema's voor een gesmeerd lopende organisatie uitgewerkt. Als voorbeeld wordt een machinefabriek gebruikt, maar ook een ander “engineer to order” bedrijf, productiebedrijf of aannemersbedrijf zal veel herkenbaars en bruikbaars vinden.


Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u de gids vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door auteur Jeroen Susijn en Multiraedt, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.


Privacyverklaring: Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Organisatie Advies
© Multiraedt 2024