1. Praatjes vullen geen gaatjes!

  Een goed uitgewerkt zakenplan laat aan iedereen zien dat men serieus is. Eventuele partners, investeerders, werknemers en niet in de laatste plaats de ondernemer zelf beschouwen een tastbaar bewijs als een teken van toewijding en vastbeslotenheid.

 2. Het leidt tot risicoverlaging

  Het uitschrijven van een zakenplan impliceert een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden van het idee en eventuele alternatieven. Een dergelijke haalbaarheidsstudie kan voorkomen dat men op het verkeerde paard wedt en nodeloos kosten en moeite verspeeld.

 3. Het dwingt tot marktresearch

  Zonder diepgaande marktkennis is niets zinnigs te zeggen over de plaats die het nieuwe product of dienst daarin inneemt. Wat is de omvang van de markt? Is er sprake van een groeimarkt? Zijn er trendverschuivingen te verwachten?

 4. Het vergroot de kennis over de concurrentie

  Een zakenplan kan niet gemaakt worden zonder een grondige analyse van de directe en indirecte concurrentie. Het is essentieel hun zwakke punten te vinden en uit te buiten. Een plan zonder duidelijk strijdplan kan niet overtuigen.

 5. Het spoort aan tot onderzoek naar klantbehoeftes

  Één van de belangrijkste onderdelen van het zakenplan is natuurlijk het product dat wordt aangeboden en of dat goed aansluit bij de behoeftes van de klant. Wat wil de klant, wanneer koopt hij en hoe vaak? Succes hangt af van het antwoord op die vragen.

 6. Het resulteert in een marketing plan

  Op het moment dat markt-en klantanalyse voltooid zijn, kan een effectief marketingplan ontworpen worden. Welke marketingstrategie past het best bij het klantenprofiel en hoe groot dient het reclamebudget te zijn om de doelstellingen van de onderneming te bereiken?

 7. Korte en lange termijn doelstellingen worden uitgestippeld

  Een evenwichtig zakenplan behoort een overzicht te bevatten van zowel korte als lange termijn doelstellingen. Hierover nadenken en vervolgens formuleren verdiept het inzicht in het grote plaatje. Kleine tegenslagen verwerkt men daardoor kalmer als men het brede perspectief in het oog kan houden.

 8. De winstpotentie moet worden aangetooond

  Op welke wijze wordt er precies met dit plan geld verdiend? Het is cruciaal dat er een geloofwaardige winstprojectie wordt gemaakt voor uiteraard de ondernemer zelf, maar vooral voor investeerders en kredietverstrekkers.

 9. De financieringsbehoefte wordt duidelijk

  De uitwerking van het zakenplan zal aangeven of er überhaubt externe financiering nodig is en zo ja, hoeveel? In dat geval wordt door geldschieters veel belang gehecht voor welk doel en voor hoe lang er geld wordt aangetrokken.

 10. Het trekt partners en investeerders aan

  Een weldoordacht en gedetailleerd zakenplan is een minimum vereiste voor eventuele partners en geldverstrekkers. Het is het startpunt voor het wervingsgesprek en diens rechtvaardiging.

 11. Het geeft inzicht in het benodigde personeel

  Het maakt niet uit of het zakenplan een opstart van een nieuwe onderneming betreft of de expansie van een bestaand bedrijf, vaak zal blijken dat men al gauw handjes te kort komt. Het zakenplan verleent inzicht in de personeelsbehoefte.

 12. Als hulp bij het aantrekken van getalenteerde medewerkers

  Indien de uitwerking van een zakelijk idee getalenteerde medewerkers en een goed management team vergt, dan kan een strak en geloofwaardig zakenplan helpen bij de werving.

 13. Het dient als routebeschrijving voor de uitvoering

  Een succesvolle uitvoering van een zakenplan vergt een strakke organisatie en planning. Het is belangrijk in het vaak hectische ondernemingsbestaan om te kunnen terugvallen op een goed doortimmerd strijdplan.

 14. Het is de toetssteen voor behaald resultaat

  Het plan stelt de uitvoerders in staat de prognoses die gemaakt zijn af te zetten tegen de werkelijke resultaten van het bedrijf. Hiermee wordt duidelijk of de doelstellingen daadwerkelijk bereikt worden en waar aanpassingen van het plan noodzakelijk zijn.

 15. Het kan leiden tot nieuwe ideeën

  Uitwerken van een zakenplan is een intensieve en creatieve bezigheid. Gedurende al dat brainstormen worden vaak onverwachte combinaties gemaakt, die tot interessante nieuwe plannen kunnen voeren.

Kijk voor meer informatie op onze tippagina

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies