Volgens Joseph Schumpeter, een belangrijk econoom uit de vorige eeuw, ontleent de economie haar dynamiek vooral aan innovaties.

Deze vernieuwingen verstoren echter de geleidelijke ontwikkeling van de economie, doordat zij vaak op slag complete industrieën overbodig maken.

Denk bijvoorbeeld aan het effect dat de digitale fotografie heeft gehad op de traditionele fotoverwerking. Dit proces noemde hij weliswaar "creatieve vernietiging", maar achtte hij niettemin onmisbaar voor economische vooruitgang.

Statistisch onderzoek geeft hem in zoverre gelijk, dat nieuwe banen voor het overgrote deel voortkomen uit innovatieve industrieën en niet uit bestaande bedrijven.

De kracht en invloed van dit proces neemt de laatste jaren steeds verder toe door de enorme technische vooruitgang. Ook de snelheid waarmee het publiek nieuwe producten opneemt stijgt navenant.

Geschiedenis leert dat innovatie losstaat van de economische cycli en zelfs vaak zijn oorsprong vindt in moeilijke en veeleisende marktomstandigheden. Zo werd de (kostenbesparende) ijskast de hit van de depressiejaren.

Wetenschappers beweren dat hun werk nu 1000 x sneller gaat dan 15 jaar geleden. Dat zou kunnen betekenen dat er waarschijnlijk momenteel ongelooflijke technologische innovaties op het punt staan om door te breken en wellicht in staat zijn een oplossing te bieden voor een aantal bestaande onevenwichtigheden in de wereld.

Hier zijn een vijftal aansprekende voorbeelden:

 1. Thorium als nucleaire brandstof
  Thorium zou een eind kunnen maken aan onze energieproblemen. De energie opgeslagen in thorium overtreft die van andere nucleaire en fossiele brandstoffen tezamen. Het gebruik ervan is zeer efficiënt en levert praktisch geen vervuiling op.(zie informatieve video)

  Er bestaat bovendien géén gevaar voor een meltdown! De eerste reactoren op thorium basis zouden nog voor 2020 in gebruik genomen kunnen worden.

  Een onderneming die zich hiermee bezighoudt is Lightbridge Corporation, die overigens tijdens haar zoektocht naar technische oplossingen gestruikeld is over een manier om bestaande reactoren 30% efficiënter te maken.

 2. Nanoviricides
  Nanoviricides is een specifiek nano-materiaal dat ontworpen is om virussen te absorberen en te vernietigen. Het gaat dus niet om een geneesmiddel in de klassieke zin, maar om een mechanische bestrijding van virussen.

  Vaccinatie is dan niet meer nodig. Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar is veelbelovend. Een onderneming die zich hiermee bezighoudt is NanoViricides Corporation.

  Het bedrijf denkt deze techniek in de toekomst te kunnen toepassen bij onder meer griep, HIV, ebola, dengue, herpes ect..

 3. Galectin blokker
  Galectin receptoren op kankercellen zetten het immuunsysteem op het verkeerde been. Met behulp van een polysaccharide polymeer (zeg maar: een bewerkte plantaardige suiker) wordt het functioneren van galectin receptoren sterk verminderd en de werking van de chemokuur verbeterd.

  Volgens het bedrijf Pro-Pharmaceuticals, Inc. verdwijnen de neveneffecten van de chemokuur en schijnt het middel ook werkzaam te zijn bij lever fibrose. Het bedrijf heeft in ieder geval de overheid weten te overtuigen, want er zijn flinke subsidies verstrekt.

 4. Celherprogrammering
  Het bedrijf Bio Time, Inc.heeft een techniek ontwikkeld waarbij oude cellen genetisch worden veranderd, waardoor zij teruggebracht kunnen worden in een embryonale fase, vergelijkbaar met die van embryonale stamcellen.

  Dat zou kunnen beteken dat bijvoorbeeld organen geregenereerd kunnen worden. Nog een stap verder is het terugzetten van de moleculaire klok.

 5. Cafeïne tegen Alzheimer
  Vorig jaar heeft de Journal of Alzheimer´s Disease een uitgebreid artikel gepubliceerd over de positieve effecten van het gebruik van cafeïne op ziektes zoals Alzheimer. Het bedrijf Anavex Life Sciences heeft op basis van dit verband een veelbelovend medicijn ontwikkeld, dat zich nu in de testfase bevindt.

Het feit dat in deze voorbeelden bedrijven worden genoemd, moet niet gezien worden als een aanbeveling tot het investeren in deze bedrijven.

Het zijn bedrijven die in een vroeg stadium van hun ontwikkeling zitten en nog vele obstakels moeten overwinnen, voordat overgegaan kan worden tot commercialisering van hun vindingen.

Over het bedrijf in het tweede voorbeeld is zelfs zo weinig informatie beschikbaar, dat hier weleens sprake kan zijn van een "pump en dump" opzet, dwz dat aandelen van het bedrijf met behulp van een promotiecampagne kunstmatig worden opgejaagd om de initiatiefnemers de gelegenheid te geven hun aandelen gunstig te verkopen en ervandoor te gaan.

Wel kan het bijzonder informatief zijn dit soort innoverende bedrijven te blijven volgen.

Degenen die overwegen te speculeren in deze transformerende technologieën wordt sterk aangeraden verder onderzoek te doen. Kijk voor aanvullend advies op Tips Voor Vermogensbeheer.