In de titel van dit artikel bevindt zich een woord waar bijna een taboe op rust. Recessie! Bij veel lezers zal dat ongetwijfeld onmiddellijk een negatieve reactie oproepen.

"Van een recessie is nog nooit iemand beter geworden en alleen al het praten over een mogelijke recessie zou voldoende kunnen zijn om er één op te roepen!"

Blijf nuchter!
In de bovenstaande zin staan twee beweringen die niet door de praktijk bevestigd worden. Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die succesvol zijn opgestart in recessies en het idee dat wij onszelf hier in Nederland een recessie zouden kunnen aanpraten, onderschat de openheid van onze economie en daarmee de afhankelijkheid van wat er om ons heen gebeurt.

Is er al sprake van een recessie?
Met de titel recessie-proof ondernemen wordt overigens niet gesuggereerd dat Nederland al in een recessie zit. Wel laat de onderstaande grafiek zien, dat de economische ontwikkelingen van de laatste drie maanden de meeste economen wederom negatief verrast hebben.

economisch verrassingsmodel

economisch verrassingsmodel

Een verstandige ondernemer zal dit soort signalen zeker niet naast zich neerleggen, maar zich daarentegen afvragen hoe hij zich het best kan voorbereiden op een eventuele recessie.

###recessies zijn als kleine bosbranden, zij voorkomen een grote alles verterende bosbrand###

Steeds weer laten onderzoekingen zien, dat flexibele en creatieve ondernemers zich kunnen onttrekken aan of zelfs kunnen inspelen op de negatieve gevolgen die een recessie natuurlijk altijd wel heeft.

Oorzaak en gevolg van recessies
Een recessie is meestal een reactie op een economie, die, gedragen door een optimistische stemming, wat te hard op de zaken is vooruitgelopen. Via snelle kredietexpansie is een voorschot op de toekomst genomen en als dat overdreven wordt, volgt later onherroepelijk weer een meestal pijnlijke aanpassing van vraag en aanbod.

Dan slaat de stemming om, banen komen op de tocht te staan en consumptie neemt af doordat men niet-essentiële producten steeds meer links laat liggen.

Dat betekent dat ondernemingen, die producten en diensten leveren waar mensen makkelijk buiten kunnen, het zwaar kunnen krijgen.

Anticipeer!
Een ondernemer die dat ziet aankomen, kan ervoor kiezen mee te gaan in het negatieve sentiment door zandzakken voor de deur te gooien, radicale besparingen door te voeren en dan maar te hopen dat de storm snel overwaait.

Een pro-actieve ondernemer echter, zal al zijn tijd en energie stoppen in het aanpassen en ontwikkelen van producten en/of diensten die van echte waarde zijn voor de consument/afnemer.

Vermijdt schrikreacties
Natuurlijk is het voor de ondernemer, die zijn omzet ziet teruglopen als gevolg van een recessie, moeilijk om niet gelijk op de rem te trappen, in de kosten te snijden en investeringen uit te stellen.
Zo'n instinctieve reactie is echter niet altijd de meest rationele!

Afgezien van een acuut liquiditeitsprobleem, zijn er geen rationele argumenten te verzinnen voor rücksichtslos korte termijndenken.
De focus moet volledig zijn gericht op het creëren en verspreiden van waardevolle producten en/of diensten. Dat vergt een lange termijnvisie en veel creativiteit.

In een rapport van McKinsey, Learning to love recessions wordt beschreven, dat ondernemingen, die in vergelijking tot hun naaste concurrenten tijdens recessies beter gepresteerd hebben, meer geld besteed hebben aan innovatie en marketing.

Dat het hier niet zomaar gaat om elke willekeurige innovatie toont een rapport van de School Of Business Administration aan. Succesvolle innovatie dient geïnspireerd te zijn door klantgerichte oplossingen.

Dat vergt een diep inzicht in de werkelijke behoefte van de klant en daarmee zijn wij weer terug bij de eis om producten en/of diensten te leveren die van echte waarde zijn voor de afnemer.

Ook het ontwerpen van een reclamecampagne zonder een duidelijk beeld te hebben van de klantbehoeftes is een schot in het duister, aldus onze Tips voor marketingbeleid.

Conclusies:

  1. In plaats van erachter zien te komen welke personeelsleden er het beste ontslagen kunnen worden, kan de ondernemer beter zijn energie aanwenden om:
    • het personeel extra te motiveren hun taken nog beter uit te voeren en
    • de kennis en ervaring van het personeel te mobiliseren voor het noodzakelijke innovatieproces.
  2. In plaats van onmiddellijk te snijden in de reclame- en promotiekosten zou wellicht juist het opvoeren ervan de sleutel tot succes kunnen zijn. Meer activiteiten genereren geeft een sterk positief signaal aan klant en personeel.
  3. In plaats van zich te laten afleiden door de eventuele terugloop van de resultaten, dient de ondernemer zich te focussen op de werkelijke behoefte van de klant door middel van enquêtes, inschakelen van sociale media, onderzoeksbureaus ect..
  4. In plaats van mee te doen aan de somberheid du jour, doet de ondernemer er beter aan te relativeren, het goede humeur te bewaren, zich te ontspannen en de creativiteit de vrije teugel te geven.
  5. Een combinatie van punt 3 en 4 leidt tot waardevolle producten en/of diensten en bij voorkeur ook tot de meest efficiënte manier om die aan de man te brengen. Denk daarbij ook eens aan een strategische samenwerking met een ander bedrijf.
  6. Bedrijven die zich niet aanpassen en geen producten en/of diensten leveren waar de klant/afnemer op zit te wachten gaan ten onder en maken plaats voor bedrijven die dat wel kunnen. ("creative destruction" à la Schumpeter)

Afsluitend kan men nog opmerken, dat angst een slechte raadgever is en leidt tot bewustzijnsvernauwing, juist in een tijd dat men extra alert moet zijn en openstaan voor creatieve oplossingen.
De ondernemer wil nog weleens vergeten dat hij ondernemer is en dat uitdagingen hem juist tot het ondernemerschap geleid hebben.
Een recessie is zo'n uitdaging en niets meer!

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies