Tips voor marketingbeleid

Deze tips voor marketingbeleid zijn niet geschreven voor de onderneming waarbij:

 • de verkopen per klant gestaag stijgen
 • het klantenbestand loyaal en gediversifieerd is
 • het klantenbestand zich gestaag uitbreidt
 • een klantenonderzoek uitwijst dat ten miste 90% van de klanten tevreden zijn
 • de levertijden de verwachtingen van de klanten overtreffen
 • het reclamebudget voldoet aan gezonde kosten/baten normen

 
multichannel marketing, Tips voor marketingbeleid
 

De ondernemer wiens marketingactiviteiten niet leiden tot het bovenstaande ideaal, zal zeker baat kunnen hebben bij de volgende tips:

 1. Verspil geen geld

  Elke marketing benadering, waarvan de resultaten niet traceerbaar en meetbaar zijn, is een enorme en kostbare verspilling van tijd en moeite!

   

 2. Grondig marktonderzoek is absoluut noodzakelijk

  Marktgegevens dienen altijd de basis te vormen van de verkoopinspanningen van het bedrijf. Hoe groot is de potentiële markt en welke marktpositie neemt de onderneming daarin? Hoe groot en actief is de concurrentie, wat is hun kracht, welke hun zwakheden? Echter, laat een overdreven focus op de concurrent achterwege. Probeer producten en diensten te vinden, of combinaties, die niemand anders levert.( de zgn. Blue Ocean Strategie door W.Chan&Renee Mauborgne, 2005)

   

 3. Onderzoek de bestaande klantbehoeften

  Zonder een duidelijk beeld te hebben van de klantbehoeften is het ontwerpen van een reclamecampagne een schot in het duister. Kennis van de behoeften van de klant kunnen gebruikt worden om de effectiviteit van de reclame-inspanningen te verbeteren.

   

 4. Beheer zorgvuldig het klantenbestand

  Zorg ervoor dat een volledig bijgewerkte database bestaat van oude en bestaande klanten tezamen met hun koopgeschiedenis. Het is erg belangrijk tevens een lijst aan te houden van nieuwe klanten ter beoordeling van de effectiviteit van de reclame. Kijk bv eens naar deze tool: Twitter Leadgenerator en -beheer.

   

 5. Denk aan vervolgverkoop

  Veel extra verkopen tegen lage kosten kunnen gehaald worden via het "uitmelken" van bestaande klanten. Na alle moeite die is gedaan om klanten te werven, wordt vaak nagelaten nog eens extra op de deur van de bestaande klant te kloppen. Regelmatig contact loont zich.

   

 6. Doorverwijzing als extraatje

  Vaak biedt het reclamemateriaal dat de potentiële klant ontvangt, niet de mogelijkheid de aanbieding, eventueel onder aantrekkelijke aanmoediging, door te verwijzen naar andere potentiële klanten. Daarmee mist men eenvoudige verkoopkansen.

   

 7. Speciale aandacht voor nieuwe klanten

  Natuurlijk afhankelijk van de grootte van het bedrijf, dient ten minst 1 werknemer en liever meer, zich uitsluitend bezig te houden met het werven van nieuwe klanten. Een effectieve en bewezen verwervingsprocedure voor nieuwe klanten is cruciaal voor de gezondheid van het bedrijf op lange termijn.

   

 8. Bescherm de reputatie van de onderneming

  PR dient een belangrijk onderdeel te zijn van de marketing inspanningen. Zorgen voor een goede reputatie van het bedrijf bij de media, serieuze klachtenafhandeling en rigoureuze kwaliteitscontrole gaan daarbij hand in hand.

 9. Zorg voor effectieve reclame

  Reclame is effectief als aan de volgende vereisten wordt voldaan:

  • Wees origineel

   Probeer je te onderscheiden van al het andere reclame-geweld door een beetje anders te zijn.

  • Wees duidelijk

   Vertel zonder omwegen een boodschap die door iedereen makkelijk begrepen kan worden.

  • Wees overtuigend

   Gebruik de juiste argumenten. Kort maar krachtig.

  • Zorg voor kwaliteit

   Vakmanschap is meesterschap. Kom professioneel over met ambachtelijke kwaliteit.

  • Wees bij voorkeur ook leuk

   Een reclameboodschap die mensen best nog weleens willen zien heeft de voorkeur.

  • Wees relevant

   Probeer de koper altijd duidelijk te maken dat hij wat heeft aan het product.

  • Wees onderscheidend

   Laat zien waarin het product anders is dan andere producten. Onderstreep dat verschil, al is het een beetje verzonnen.

  • Herhaal, Herhaal, Herhaal

   Houd je aan dezelfde boodschap.

  • Wees geloofwaardig

   Een boodschap die te mooi is om waar te zijn werkt contra-productief. "Truth in advertising".

  • Zet altijd aan tot actie

   Een mooie boodschap zonder uitnodiging om te kopen is niet erg effectief. Vergeet niet dat uiteindelijk je iets wilt verkopen.

 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Voor meer nuttige tips kunt u terecht op onze Tippagina's, met name Tips voor internetmarketing en Tips voor emailmarketing. Bovendien vindt u vele interessante artikelen op ons Blog.

 
Categorie Marketing Advies

© Multiraedt 2024