Alle Hens aan Dek
Regeringsleiders en centrale banken leggen de laatste hand aan een verdedigingssysteem dat ons zou moeten vrijwaren tegen de schadelijke gevolgen van een onvermijdelijk Grieks debacle.

In ons blog van 11 september < Massale reddingspoging voor banken in voorbereiding kwam het heractiveren van de speciale oorlogskas van het IMF al ter sprake.

Die is bedoeld als buffer tegen bedreigingen van het financiële stelsel, zoals die bijvoorbeeld verwacht worden als gevolg van de noodzakelijke herstructurering van de Griekse schulden.

Kredietwaardigheid van banken onder druk
Dat hier geen sprake is van onnodig paniek schoppen blijkt uit de afwaardering door kredietbeoordelaar Moody's van de belangrijkste Franse banken deze week en hun daaropvolgende uitsluiting van de Amerikaanse kapitaalmarkt.

Hierdoor zagen de centrale banken van Amerika, Japan en Zwitserland zich genoodzaakt de Europese Centrale Bank bij te springen met $ 100 miljard aan kortlopende leningen, die daarmee weer deze banken uit de brand kon helpen.

The American Way?
De ernst van de situatie wordt ook nog eens onderstreept door de bijeenkomst vandaag van de ministers van financiën van de EU landen en Amerika. Deze laatste, Timothy Geithner, probeert zijn Europese collega's ervan te overtuigen dat het door de Amerikanen gebruikte recept om de crisis van 2008 te bestrijden, ook hier toegepast dient te worden.

Het gaat hier om een aanpassing van het Europese reddingsfonds EFSF à la TARP, een speciaal Amerikaans reddingsfonds voor banken, zodat het EFSF niet alleen meer gebruikt wordt om Europese staten te redden, maar ook rechtstreeks hun banken.

De ongebruikelijke aanwezigheid van de Amerikaanse minister van Financiën geeft aan dat ook voor de Amerikanen veel op het spel staat. Hun snel verslechterende economie zit niet te wachten op een nieuwe ondermijning van hun eigen banken, die wel haast zeker zou optreden bij een ongecontroleerde escalatie van de Eurocrisis.

Volgens Geithner zou het bovendien nodig zijn het Europese reddingsfonds verder op te pompen met geld uit de private sector. Particuliere investeerders zouden dan onder garantie van het fonds direct deel kunnen nemen in het kapitaal van Europese banken.

Daarmee geeft hij dus indirect aan dat hij vindt dat Europese banken onder gekapitaliseerd zijn. Zouden zijn Europese collega's dit bevestigen door akkoord te gaan met zijn voorstellen, dan zou er trouwens weleens paniek kunnen uitbreken.

Handen politici gebonden
Zo worden de politici, bij elke poging het wijd verspreide insolventieprobleem van staten en financiële instellingen aan te pakken, steeds weer geconfronteerd met dit soort dilemma's en politieke onwil van het thuisfront.

Na een lange ontkenningsfase begint bij velen nu eindelijk het besef door te dringen dat het vooruitschuiven van de problemen niet langer werkt. In tegendeel, de onenigheid over de juiste aanpak heeft onzekerheid veroorzaakt, die nu ook overgeslagen is op andere markten.

De laatste ontwikkelingen wijzen erop dat men zich nu aan het voorbereiden is op het noodzakelijke failliet van Griekenland. Via gecoördineerde acties van centrale banken, het IMF en het oppompen van het Europese reddingsfonds, probeert men de ongetwijfeld optredende schokgolven als gevolg van dit failliet op te vangen.

Herhaling van 2008 voorkomen
Men wil kennelijk niet de fout van 2008 herhalen, waarbij na het faillissement van Lehman Brothers, de financiële markten compleet opdroogden en een wereldwijde depressie dreigde als gevolg van liquiditeitstekorten.

De vlucht van de grote beleggers in veilige staatspapieren duidt echter op een mogelijk uit de hand lopen van de crisis. De huidige positieve reactie van de aandelenmarkten op de laatste noodsprongen staat daar merkwaardigerwijs echter volledig haaks op.

Misschien is dat niet zo vreemd als men bedenkt dat de aandelenmarkten de recessie van 2007, de liquiditeitscrisis van 2008, de Eurocrisis en de huidige economische vertraging ook niet hebben zien aankomen.

Gekleurde informatieverschaffing is hier zeker ook debet aan. Alle bekende strategen van de Amerikaanse zakenbanken verwachten dat de beurzen aan het eind van dit jaar hoger zullen staan. Kennelijk hebben recessies of op zijn minst sterke groeivertragingen en solvabiliteitsproblemen bij soevereine staten geen enkele invloed op winstprognoses!

Deze keer anders?
Geloof in de almacht van overheden en centrale banken om het hoofd te kunnen bieden aan welke crisis dan ook, kan toch zeker niet gerechtvaardigd worden door sprekende voorbeelden uit onze geschiedenis. Vandaar de titel van dit artikel: Beleggers opgepast!

 
Categorie Financieel Advies