Alle recessies na de oorlog zijn ontstaan, na of tijdens de val van de aandelenmarkt. Bovendien kwam economisch herstel pas weer opgang, na of tijdens het stijgen van de aandelenmarkt.

Dat maakt de aandelenmarkt een perfecte indicator voor wijzigingen in de economische trend.

Onbewuste stemmingswisselingen
In Bepalen onbewuste stemmingswisselingen in de maatschappij onze toekomst? werd al aangegeven dat een verandering in de gemoedstoestand van de mensen onder meer tot uiting komt in een navenante verandering van de aandelenmarkt.

Daarmee wordt bedoeld dat externe gebeurtenissen zoals de terroristische aanslag op New York van 9/11 slechts een tijdelijk effect hebben op de richting van de aandelenmarkt. Overheerst het optimisme onder de mensen, dan stapt men snel over zo'n ingrijpende gebeurtenis heen.

Invloed van bedrijfswinsten
Hetzelfde geldt voor de invloed van bedrijfswinsten en economisch nieuws op de aandelenkoersen.

Regelmatig worden beleggers op het verkeerde been gezet als blijkt dat bedrijfswinsten niet synchroon lopen met de aandelenkoersen. Zo verloor de Amerikaanse beurs in de neergaande markt van 1973-74 ruim 50% van haar waarde, terwijl in diezelfde periode de kwartaalwinsten van de bedrijven voortdurend stegen.

Invloed van economische berichten
Een ander voorbeeld waar het gedrag van de aandelenbeurs tot veel verwarring kan leiden, is een periode waarin de algemene trend negatief is en ook de economische berichten slecht zijn, maar waar de aandelenprijzen desalniettemin stijgen.
Dat is enorm contra-intuïtief. Men zou namelijk verwachten dat de koersen zouden zakken bij slechte cijfers uit de economie. Iedereen heeft geleerd te denken in oorzaak en gevolg.

Hier is dan echter sprake van een zogenaamde bear market rally (oftewel "dead cat bounce"). Aangezien de markt nou eenmaal nooit in een rechte lijn daalt, ontstaat er af en toe een rally, die beleggers een vals signaal kan geven. Die rally wordt dan aangezien als een voorbode van economisch herstel.

Aandelenmarkt als graadmeter
Wil men dus de aandelenmarkt gebruiken als graadmeter van de economie, dan moet men zich goed realiseren in wat voor trend de markt zich bevindt. Zoals blijkt uit de bovenstaande voorbeelden, kan het observeren van de markt bijzonder verwarrend zijn.

Het is dan ook zaak de langjarige cyclische bewegingen in de gemoedstoestand van de mensen in kaart te brengen. Zo kan men een goede indicatie te krijgen van waar men zich in de cyclus bevindt.

Dat klinkt als ongelofelijk giswerk, maar er zit meer achter dan men op het eerste gezicht zou denken. Er is over een periode van 200 jaar nauwgezet historisch onderzoek verricht door "socio-economen" naar de correlatie tussen de aandelenmarktbewegingen en de stemming onder de mensen.

Daaruit is overduidelijk gebleken dat die stemming de richting van de markt bepaald. Door de bewegingen van de markt vervolgens in kaart te brengen ontstaat daardoor inzicht in de fluctuaties (cycli) van de stemmingen.

Voorspellingen nooit accuraat
Voorspellingen doen over toekomstige marktbewegingen, gebaseerd op de cycli van de gemoedstoestand, kunnen natuurlijk nooit accuraat zijn. Wel kunnen die inschattingen met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid geschieden.

Wanneer men bedenkt dat 97% van de economen de crisis van 2008 niet hebben zien aankomen en de beoefenaren van "socionomics" wél, dan verdient deze nog jonge tak van wetenschap serieuze aandacht.

Ondersteuning van deze socio-economische inzichten is trouwens te vinden bij de Strauss-Howe generational theory. Hun diepgaande studie van opeenvolgende generaties sinds 1584 laat zien, dat er 4 verschillende, steeds terugkerende, generatietypes te onderscheiden zijn, met elk zijn daarbij behorende gemoedsstemming. Hierdoor ontstaan stemmingscycli die sterk overeenkomen met die van onze socio-economen.

Ultieme graadmeter
Tot nu toe hebben de socio-economen overtuigend aangetoond, dat het gebruik van de aandelenmarkt als graadmeter van de economie, superieur is aan de methode die traditionele economen gebruiken. Ondanks de inherente onnauwkeurigheid ervan, is zij daardoor, in ieder geval voorlopig, wel de ultieme graadmeter.

(Google auteur)
___________________________________________________

Verwante berichten:

 
Categorie Financieel Advies