Giga enquête
In opdracht van diverse overheden en de Kamer van Koophandel heeft IOResearch dit jaar een enquête onder bijna 70.000 huishoudens uit de Randstad uitgevoerd.

Dit 4-jaarlijkse onderzoek naar het koopgedrag is wederom met trots gepresenteerd als het Koopstromenonderzoek Randstad.

Voor iedereen die de laatste jaren niet op een andere planeet heeft doorgebracht zal de conclusie van het rapport niet als een verrassing komen; winkelomzet loopt terug en winkelleegstand neemt toe.

Oorzaken van de terugloop
Terecht wordt geconstateerd dat dit maar voor een klein deel te wijten is aan de zachtjes doorsudderende crisis, maar grotendeels aan de reeds meer dan 40.000 webwinkels en de maar aanhoudende nieuwbouw ambities.

Het vergelijkend winkelen in de binnenstad wordt vooral door de mannelijke shopper nu op het internet gedaan. De keuze is daar onbeperkt, 24 uur per dag toegankelijk en makkelijk te vergelijken.

Zelfs de oude formule;"oriënteren op straat en kopen op het internet" heeft nu grotendeels moeten plaatsmaken voor; "kiezen op het internet, kijken in de winkel en daarna kopen op het internet".

De stadsdeelcentra voor de dagelijkse boodschappen en de grootschalige detailhandelslocaties zijn vanwege de goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid en efficiënte bundeling van aanbod nog het minst getroffen door de crisis en het internet.

Dat komt doordat de moderne klant de auto vaker gebruikt en minder tijd heeft. De frequentie van het boodschappen doen neemt dan ook nog steeds af.

Afgezien daarvan vormt het internet toch in toenemende mate een enorm kooplek voor de winkeliers. Daarbij komt ook nog eens het "consuminderen" (het kan allemaal wel een beetje minder) en de met de vergrijzing samenhangende vraaguitval om de hoek kijken.

Is de terugloop onomkeerbaar?
Het rapport heeft al deze reeds lang bekende feiten keurig cijfermatig onderbouwd, maar laat de oplossing van het omzetprobleem en de leegstand aan anderen over.

De visie van de KvK
De Kamer van Koophandel vindt dat er iets moet gebeuren en denkt dat de oplossing ligt in het verbeteren van de kwaliteit van de winkelgebieden. Dat kan gebeuren door:

  1. meer regie te voeren op de winkelplanning
  2. het beleid te richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit (minder, maar wel betere winkels)
  3. nauwere samenwerking tussen alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, brancheorganisaties en vastgoedeigenaren
  4. ondernemers bewust te maken van kansen die er zijn (inspelen op de veranderde consumentenvoorkeuren)

Ontegenzeggelijk kan er nog veel gedaan worden aan de verbetering van de kwaliteit en de gezelligheid, zeker als daarmee ook wordt bedoeld, dat de combinatie van bewezen winkelconcepten wordt aangevuld met goede parkeergelegenheid, kinderopvang en gastvrijheid.

Onze duit in het zakje
Vooral op het gebied van gastvrijheid en de scholing van het personeel kan nog veel verbeterd worden, zoals al werd gesignaleerd in het blogartikel Zijn winkeliers dief van eigen zak? De klant moet meer dan ooit gemotiveerd worden om in de winkel te kopen!

Maar misschien wel net zo belangrijk is de acceptatie van het internet door de winkelier. "If you can't beat them, join them".

Het internet biedt enorme combinatiekansen (Bricks&Clicks, Click&Collect,Buy&Collect), klantenbeheer, goedkope reclame en informatieverschaffing, samenwerking met leveranciers en collega's, consumentenfeedback en service.

Maak van de trend je vriend!

(Google auteur)