Een website is een multi-functioneel uithangbord van het bedrijf en al bevindt het zich in de virtuele wereld, het kan wel degelijk gaan roesten!

11726Ook al ziet roest in de digitale wereld er natuurlijk wat anders uit dan op de afbeelding hiernaast, de effecten ervan zijn dezelfde. Het imago van het bedrijf brokkelt af en klanten worden aangetrokken door dat prachtig glimmende bord van de buurman.

Minimale vereisten voor een effectieve website

Meestal is de start van een website nog veelbelovend. Er wordt een leuk ontwerp gemaakt met een bijpassend enthousiast verhaal.

Houdt men zich daarbij ook nog aan richtlijnen zoals die bijvoorbeeld staan in Tips voor website-ontwerpers en Tips voor website ranking, dan ontstaat er een website die in ieder geval gebruikers- en zoekmachinevriendelijk is.

NB:Ook al lijken deze tips logisch en voor de hand liggend, toch zijn er nog veel teveel websites te vinden met een onduidelijke boodschap, een gebrekkig functionerend keuzemenu en waar het gebruik van sitemaps, metatags en de juiste keywords grotendeels ontbreekt.

Websites voor gevorderden
Naast deze minimale passieve vereisten van een website, is er de mogelijkheid de website actiever in te richten met behulp van bijvoorbeeld een nieuwsbrief en/of blog.

Hierdoor wordt de zichtbaarheid van de website enorm verbeterd en is het maken van contact met de (potentiële) klanten een stuk gemakkelijker, zeker als daarbij de sociale media worden ingeschakeld.

NB:Afgezien van grote ondernemingen met ruime budgetten en webshops die hun bestaansrecht ontlenen aan hun website, wordt er echter door de overige ondernemers zeker geen optimaal gebruik gemaakt van dit soort mogelijkheden.

Hoe ziet virtuele roest eruit?

Het onbenutte potentieel van een website kan men vaak aflezen aan de inactiviteit. Het adagium "Rust Roest" geldt ook hier.

Statische websites herkent men makkelijk aan verouderde nieuwsbrieven, sporadisch of gestaakt gebruik van het blog, lange laadtijd, niet meer werkende links, slechte ranking, onaangepaste productinformatie etc.

Wat zijn de oorzaken voor het gebrek aan onderhoud?

Afgezien van de zeldzame ondernemer, die een website nog als een noodzakelijk kwaad ziet, worden websites altijd met de beste bedoelingen en voornemens opgestart.

Het enthousiasme dat men voelde bij de totstandkoming van dat prachtige uithangbord, verdwijnt bij velen al gauw als de resultaten niet voldoen aan de hooggespannen verwachtingen.

Website-marketing is iets van de lange adem en vergt veel energie en tijd. Daarmee concurreert deze methode van klantenwerving met de traditionele manieren als netwerken, klantenbezoek en ander vormen van reclame, die vaak wel direct resultaat opleveren.

Naast gebrek aan geduld en toch ook onvoldoende oog voor de lange termijn, is een andere belangrijke oorzaak simpelweg een frustrerend gebrek aan tijd.

De praktijk van alledag

Een grappig voorbeeld van deze laatste reden kwam laatst naar voren tijdens een gesprek met een vertegenwoordiger van een adviesbedrijf, dat gespecialiseerd is in verkoopbevordering.

Dit bedrijf is in staat om op hele kundige wijze andere bedrijven te vertellen hoe zij de verkoop kunnen opkrikken, maar laat zelf de wervende kracht die van hun eigen website uit kan gaan, volledig onbenut.

Niemand binnen dit bedrijf kan kennelijk enige tijd hiervoor vrijmaken en is dus volledig aangewezen op de ouderwetse methoden om aan hun klanten te komen.

Hoewel de vertegenwoordiger het probleem onderkende en hij ook wel begreep dat je trouw moet zijn aan het principe "Practice What You Preach" en dat een roestig uithangbord juist bij zijn métier een stevige vorm van anti-reclame betekent, ontging hem een mogelijke oplossing.

Anti-roestbehandeling

Op het moment dat ondernemers zich meer bewust worden van het belang van een indrukwekkend uithangbord en dan het liefst nog één op elke hoek van de straat, is het roestprobleem natuurlijk gelijk al voor een groot deel opgelost.

Daarvoor hoeven zij alleen maar eens een keer een rapport van bijvoorbeeld Mckinsy te lezen over de effectiviteit van websites en sociale media.( zie ook Nog meer budget naar digitaal)

Indien zij wél het belang inzien, maar tijdgebrek zich verzet tegen het actief beheren van de website en de sociale media, dan zal men toch binnen het bedrijf tot een betere taakverdeling moeten zien te komen. Klanten die via de website binnenkomen verminderen namelijk weer de druk op de overige wervingsinspanningen.

Is de onderneming voor een dergelijke efficiënte taakverdeling te klein, dan komt wellicht een samenwerking tussen gelijkgestemde ondernemers in beeld.

Wanneer heeft u het uithangbord voor het laatst opgepoetst?

(Google auteur)

 
Categorie Marketing Advies