Maakt u zich als zelfstandige professional zorgen over de veranderende markt en uw toekomst?

huge-crowd-001
Sinds de crisis van 2008 ondervinden de 150.000 tot 200.000 zelfstandige adviseurs die Nederland rijk is, in toenemende mate problemen bij het vinden van nieuwe opdrachtgevers. Ook staan hun tarieven behoorlijk onder druk.

Een nieuwe werkelijkheid
Voor sommigen zijn de huidige ontwikkelingen binnen de adviesmarkt zelfs aanleiding tot het geven van lezingen met als titel: "De dood van de interim manager".

In ons blog van oktober vorig jaar: Hoe effectief zijn externe adviseurs? is deze problematiek al aan de orde gesteld en heeft begrijpelijkerwijs destijds veel reacties opgeroepen.

Tekenend voor de situatie was het feit dat, op een enkele uitzondering na, de meeste reacties afkomstig waren uit de advieswereld. De doelgroep zelf, de ondernemers, vond het kennelijk niet de moeite waard om aan de discussie deel te nemen.

Daarmee is dan ook gelijk de vinger op de zere plek gelegd. Ondanks de vele voordelen van de inzet van adviseurs die tijdens de discussie werden aangehaald, denkt de gemiddelde ondernemer daar kennelijk heel anders over.

Zolang de ondernemer er niet van overtuigd is, dat de adviseur daadwerkelijk zijn probleem kan oplossen en dan ook nog tegen een aanvaardbare vergoeding, zal hij hem niet inhuren.

Nu de vette jaren voorlopig voorbij schijnen te zijn, is de uitdaging waarmee de zelfstandige professional geconfronteerd wordt, alleen maar groter geworden. Wellicht zelfs te groot voor velen.

De oplossing
Volgens onder meer Prof. Kwakman is het onvermijdelijk dat die professional zich vakmatig steeds verder zal moeten gaan specialiseren, terwijl hij tegelijkertijd zijn marktbereik sterk verbreedt. Dat laatste zou dan bij voorkeur middels flexibele samenwerkingsverbanden met collega's kunnen gebeuren.

In dit verband trekt de laatste tijd een nieuw initiatief sterk de aandacht. Dit doordachte platform voor specialisten werkt als volgt:

 • onderverdeling van de zakelijke adviesmarkt in niches
 • samenvoeging van specialisten in die niches tot kennisclusters
 • inzet van meerdere kennisclusters bij complexe gevallen
 • overkoepelende marketing voor maximale exposure
 • gemeenschappelijk reclamebudget
 • ruimte voor individuele opbouw van een authoriteitspositie
 • gedeelde netwerken en actief relatiebeheer
 • stringente kwaliteitsbewaking
 • centraal aanspreekpunt
 • gemeenschappelijke productontwikkeling
 • alles met behoud van eigen identiteit

Op deze manier kunnen individuele specialisten hun zichtbaarheid in de markt enorm vergroten en krijgen zij de kans om in dit samenwerkingsverband te werken aan hun reputatie en gezag.

Doordat deze specialisten ieder beschikken over unieke kennis en ervaring en bovendien door deze samenwerking in staat zijn multidisciplinair te werken, verhogen zij enorm hun waardepropositie richting de ondernemer.

Die ondernemer heeft op zijn beurt een centraal aanspreekpunt tegenover zich, dat hem efficiƫnt kan koppelen aan de juiste specialist(en), echter zonder de gebruikelijke zware overhead!

Zo vormt het flexibele samenwerkingsplatform voor de ondernemer het ideale klankbord en kan hij daar een duurzame en strategisch interessante relatie mee opbouwen.

Hierdoor ontstaat een win-win situatie voor zowel de zakelijke specialist als de ondernemer.
(Google auteur)
===============================================
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Christiaan Landman.

 
Categorie Organisatie Advies