Er is veel twijfel onder ondernemers over de effectiviteit van externe adviseurs.

De vraag over de doelmatigheid betreft vooral de adviseurs, die zich bezighouden met strategische begeleiding van ondernemingen op het gebied van overnames, samenwerking, personeelsbeleid en marketing.

Zelfstandige ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die zich deze vraag stellen, komen kennelijk vaak tot een negatief oordeel, gezien hun schaars gebruik van adviseurs.

Argumenten tegen inschakeling van adviseurs
In het buitenland zijn dienaangaande diverse enquêtes uitgevoerd door belangenorganisaties van allerlei adviseursgroepen en daar kwamen steevast de volgende argumenten tegen het gebruik van externe adviseurs naar voren:

 • externe adviseurs zijn erg duur
 • hun invloed is moeilijk meetbaar
 • het vinden van de juiste adviseur is erg moeilijk
 • niemand kent zijn eigen onderneming zo goed als ik
 • mijn boekhouder is al mijn klankbord
 • vrienden en kennissen weten ook veel

Met zoveel weerstand is het dan ook begrijpelijk dat nog geen 20% van de zelfstandige ondernemers gebruik maakt van externe adviseurs.

Weerstand tegen adviseurs onterecht
Wat de overige 80% van de misschien al te zelfstandige ondernemers kennelijk niet weten, is dat een ruime meerderheid van de 20% over het algemeen zeer tevreden is met de inzet en resultaten van de ingehuurde adviseurs. Zo blijkt althans uit een breed onderzoek uitgevoerd onder toezicht van prof. M. Fisher van de bekende business school Wharton.

De praktijk wijst dus uit dat het met de effectiviteit van externe adviseurs wel goed zit. Waar het kennelijk aan schort is het vermogen van de adviseurs hun diensten overtuigend genoeg aan te bieden.

Onbenutte kansen
Hier laat het bedrijfsleven onnodig kansen liggen. Enerzijds is er een zeer grote groep ondernemers die zich met een aantal stevige argumenten afzet tegen de inzet van externe adviseurs, terwijl anderzijds deze adviseurs niet in staat zijn hun waarde voor die ondernemingen aan te tonen.

Zijn de argumenten tegen het gebruik van externe adviseurs dan zo sterk?

 • Dat adviseurs te duur zouden zijn is alleen waar, indien zij niet leveren waarvoor zij zijn ingehuurd.
 • De meetbaarheid van de invloed van adviseurs is bij een goede definiëring van de taken, gekoppeld aan adequate rapportage en feedback, redelijk eenvoudig uit te voeren. ( zie onder meer: Tips voor interim managers)
 • Het vinden van een goede adviseur is net zo makkelijk of moeilijk als het vinden van een goed personeelslid. Het vereist in ieder geval dezelfde zorgvuldigheid, aangezien veel afhangt van de juiste keuze.
 • Uiteraard kent de ondernemer zijn eigen onderneming als geen ander. De vraag is echter of iedere ondernemer ook die feilloze duizendpoot is, die zich in een alsmaar complexer wordende maatschappij, makkelijk overeind kan houden. Soms laat hij door een bepaalde mate van zelfgenoegzaamheid en ingesleten gewoontes de kans voorbij gaan de onderneming beter te laten renderen. Een blik van buitenaf kan erg verfrissend zijn.
 • De boekhouder kan natuurlijk een uitstekend klankbord zijn. Maar ook van hem kan niet verwacht worden dat hij van alle markten thuis is.
 • Vrienden en kennissen weten waarschijnlijk ook erg veel, maar kan men van hen dezelfde zakelijkheid en objectiviteit verwachten als van een professionele adviseur?

Is de ondernemer te zelfstandig?
Afgezien van deze argumenten, die bij nader inzien niet erg overtuigend zijn, moet de kern van de weerstand van de ondernemer tegen het gebruik van externe adviseurs, waarschijnlijk gezocht worden in de aard van de doorsnee ondernemer.

Die ondernemer wordt niet voor niets zelfstandig genoemd. Vaak gaat die zelfstandigheid hand in hand met een bepaalde mate van eigenwijsheid en dat hoeft natuurlijk niet per se slecht te zijn.

Ondernemers onderscheiden zich dikwijls door tegen ingeslapen gewoontes in met iets nieuws te komen, een trend te wijzigen, originele combinaties te verzinnen. Zij volgen hun eigen inzichten en blijven dat ook doen.

Durf in de spiegel te kijken
Dat heeft hun succes gebracht, maar zij realiseren zich niet altijd, dat het groeiproces van een onderneming steeds weer andere eisen aan de ondernemer stelt.

Juist voor die ondernemers kan een professioneel klankbord uitkomst bieden en kan de externe adviseur op zijn beurt zijn effectiviteit bewijzen.

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies