De enorme overvloed aan informatie creëert paradoxaal genoeg juist schaarste, doordat mensen zich er steeds effectiever tegen afschermen. Uit pure zelfbescherming trekken zij een schild op tegen het niet aflatende data-bombardement.

"Oude" versus "nieuwe" marketing

Hierdoor verliezen de traditionele marketingtechnieken aan kracht en moeten nieuwe manieren gevonden worden om de aandacht te trekken van steeds kritischer ingestelde afnemers.

Aangezien dezen zich steeds vaker zelf via het internet informeren, ligt het voor de hand, dat de ondernemer daar zijn zichtbaarheid zo groot mogelijk maakt en er alles aan doet om zo makkelijk mogelijk gevonden te worden. Een hoge ranking binnen de zoekmachines als Google, Yahoo en Bing is hierbij natuurlijk cruciaal. Daar komt nog bij dat kopers simpelweg meer vertrouwen hebben in bedrijven met een hoge ranking.

Vertrouwen staat centraal

Daarmee zijn wij ook gelijk aangekomen bij de essentie van marketing. Aan de basis van elke aankoopbeslissing ligt het vertrouwen dat de koper heeft in het product en de aanbieder ervan. Het belang daarvan neemt uiteraard toe, naarmate er meer van de beslissing afhangt.

Zeker in B2B marketing, waar zakelijke beslissingen zwaarwegende consequenties kunnen hebben voor de carrière van de beslisser of zelfs het voortbestaan van de onderneming kunnen bedreigen, staat het wegnemen van angst en het winnen van vertrouwen centraal.

Hoe doe je dat?

Vertrouwen is meestal iets dat tijd nodig heeft om te ontstaan. Er zijn in de regel behoorlijk wat "digitale ontmoetingen" nodig, voordat de potentiële klant bereid is de ondernemer ook daadwerkelijk in de ogen te kijken en de hand te schudden op een akkoord.

Het gaat er dus om een vruchtbare communicatie met de doelgroep op poten te zetten, waarbij via allerlei soorten content de potentiële klant steeds vertrouwder wordt gemaakt met de producten van de onderneming en de ondernemer zelf.

Zie voor een overzicht van content deze infographic van de firma Contentplus.co: The anatomy of content marketing , een op zichzelf prachtig voorbeeld van de verschillende soorten van content marketing.
 
Content marketing
 
Als één van de meest effectieve manieren om waardevolle content bij de doelgroep te krijgen wordt hierin het bloggen genoemd. Bloggen leidt tot meer bezoekers en meer geïndexeerde links en pagina's en bezorgt de onderneming dus een prominentere plek op het internet.

Dat effect kan nog eens versterkt worden door juiste inzet van de sociale media. In dit verband is een recente IBM-studie relevant, waarin wordt geconcludeerd, dat binnen 5 jaar 57% van de managers de sociale media volledig omarmd zullen hebben.
Zij hechten in toenemende mate zeer veel waarde aan openheid in de communicatie met klanten en de dialoog die daardoor ontstaat.

Daarmee zal het nog onbenutte potentieel van de sociale media beter tot zijn recht komen, waardoor dit marketinginstrument de tweede plaats zal gaan innemen. Op de eerste plaats van de interacties tussen bedrijf en klant blijft natuurlijk de "ontmoeting in levende lijve" staan.

Openheid is de sleutel

In een markt waar de klant steeds meer controle heeft over de informatiestroom, speelt openheid in de interactie tussen onderneming en (potentiële) klant een cruciale rol. Transparantie moet leiden tot vertrouwen en vertrouwen leidt weer tot conversie.

Contentmarketing is bij uitstek geschikt om die openheid te verschaffen en het pad naar een succesvolle interactie te effenen.

 
Categorie Marketing Advies