9519754_sIn de medische wereld is het  heel gewoon om bij twijfel over het ziektebeeld een second opinion aan te vragen. Hoewel sommige artsen het nog wel als een blijk van wantrouwen zien heeft het voor de patient wel degelijk toegevoegde waarde. Ook als blijkt dat de initiele diagnose correct is, heeft een second opinion nut, de twijfel is weggenomen en de patient heeft hierdoor meer rust.

Second opinion in financiele wereld

In de financiele wereld werkt het net zo. Bij belastingadvies, hypotheken en beleggingsportefeuilles is het aanvragen van een second opinion tegenwoordig de normale gang van zaken. Uw gezondheid is het belangrijkste wat er is, maar de afgelopen vijf jaar hebben ons geleerd dat goed op uw centjes passen ook een kunst is.  

Wees dus niet bevreesd om een second opinion aan te vragen. Wanneer uw huidige adviseur overtuigd is van zijn eigen kwaliteiten en toegevoegde waarde zal hij het niet ervaren als een teken van wantrouwen. Een bevestiging dat hij of zij haar werk goed doet zal immers bijdragen aan het vertrouwen dat hij al geniet.

Second opinion beleggingsportefeuille

Waar moet u op letten bij een second opinion? U heeft met uw huidige adviseur een beleggingsprofiel afgesproken. Het is zaak het huidige beleggingsprofiel te toetsen aan eventuele veranderende omstandigheden. Daarnaast zal de portefeuille doorgelicht worden op een aantal thema's:

    sec opinion5
  1. Verdeling verschillende beleggingscategorieen
  2. Is de portefeuille goed gespreid
  3. Hoe is het dividendrendement
  4. Wordt er niet te vaak gemuteerd
  5. Hoe is de kostenstructuur

De  kostenstructuur is heel belangrijk omdat u door te besparen op de kosten al snel een hoger rendement kunt behalen. Door de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2014 zal de kostenstructuur transparanter worden en zullen banken hun clienten een rekening moeten sturen voor het verleende advies.

Second opinion niet duur

Een second opinion kunt u voor relatief weinig geld laten uitvoeren. Soms is het gratis omdat men hoopt u als nieuwe klant binnen te halen. Kies wel altijd voor een onafhankelijke specialist die weet waarover hij het heeft. Een gedegen advies kan u een hoop geld en ellende besparen.

En daar is het tenslotte om te doen.

 
Categorie Financieel Advies