8220610_s renteswapsVorige week meldde het FD dat uit onderzoek van het financieel adviesbureau Cadension bleek dat op basis van de huidige rentestanden het MKB zo’n kleine 4 miljard onder water staat bij haar aangeschafte renteswaps. De banken hebben op onderliggend 51.7 miljard aan leningen renteswaps verkocht, dat is ongeveer een derde van het totale bedrag aan leningen aan het MKB. Hoe werkt zo’n ingewikkelde renteswap eigenlijk en wat doet dit met uw kredietwaardigheid bij diezelfde bank?

Sturen Renterisico

Renteswaps maken het mogelijk het renterisico te sturen. Ze worden gekocht om een plotselinge stijging (of soms daling) van de rente uit te sluiten. Het voordeel van een vaste rente is dat je als bedrijf duidelijkheid hebt over je financieringslasten. Ondernemen is vooruitzien en omdat het risico van een plotselinge rentestijging ondervangen is komt dat de kredietwaardigheid ten goede.

De basis van de renteswap-affaires terug valt terug te voeren op een verkeerde inschatting van de rente. Banken hebben dus massaal renteswaps verkocht met het idee dat de rente omhoog zou gaan, terwijl de rente precies de andere kant op ging. Afgezien van de zorgplicht valt er dus ook wel iets aan te merken op de kwaliteit van de voorspellingen van de rentespecialisten

Helaas hebben renteswaps ook een schaduwzijde. De meeste renteswaps zijn afgesloten om te anticiperen op een stijgende rente. Omdat precies het tegenovergestelde gebeurde, en de rente ook nog eens veel langer laag bleef, gingen en gaan de eigenaren van de swaps behoorlijk het schip in.

Voorbeeld:

Stel dat de lange rente 5% is en de euribor is 4%. U hebt een lening uitstaan met variabele rente maar verwacht dat de rente binnenkort omhoog gaat. U sluit een swap af bij de bank: u betaalt de bank een vaste rente van 5%, zodat u zekerheid hebt over uw financieringskosten de komende 5 jaar, en de bank betaalt u de variabele rente. Omdat u verwacht dat de rente binnenkort weleens naar 6% kan gaan, denkt u een mooie deal te hebben gedaan. Maar: de rente gaat naar 3%. U ontvangt veel minder geld van de bank dan u gedacht had en moet nog wel steeds die 5% betalen, terwijl de rente blijft zakken.

Het is overigens een misverstand te denken dat, omdat het bedrijfsleven er veel geld op toelegt, de banken er veel aan verdienen. De banken fungeren over het algemeen als tussenpersoon, zij sluiten een contract met de ondernemer af en verplaatsen daarna het risico naar daarin gespecialiseerde banken. Natuurlijk verdient de bank wel een behoorlijke fee aan het afsluiten van zo’n contract.

De basis van de renteswap-affaires terug valt terug te voeren op een verkeerde inschatting van de rente. Banken hebben dus massaal renteswaps verkocht met het idee dat de rente omhoog zou gaan, terwijl de rente precies de andere kant op ging. Afgezien van de zorgplicht valt er dus ook wel iets aan te merken op de kwaliteit van de voorspellingen van de rentespecialisten.

Wat te doen?

Wanneer u als ondernemer vastzit aan een dergelijke constructie is het verstandig in gesprek te gaan met uw bank. Wachten op een hogere rente is een optie, maar omdat de ECB eerder aan deflatie dan aan inflatie denkt is de kans voorlopig niet groot dat de rente wordt verhoogd. Vraag aan uw bank, die u het product verkocht heeft, een advies wat te doen met de swap.

Is de uitkomst hiervan niet bevredigend, neem dan contact op met een specialist op dit gebied, iemand die verstand heeft van de inhoud van dergelijke producten maar ook de regels hieromtrent kent. Wellicht staat u sterker dan u denkt.

 
Categorie Financieel Advies